You are on page 1of 1

Depozitul la 15 luni

Durata campaniei:

Perioadă de valabilitate: 30.05.2019 31.07.2019

Caracteristicile produsului:

» Se adresează persoanelor fizice;

» Suma minimă: 200 RON;

» Suma maximă: nu există;

» Moneda: RON;

» Perioada de constituire a depozitului: 15 luni.

Beneficiile Depozitului la 15 luni:

a depozitului: 15 luni. Beneficiile Depozitului la 15 luni: » Zero comision la deschiderea depozitului; »

» Zero comision la deschiderea depozitului;

» Zero comision pentru administrarea contului de depozit;

» Zero comision de ridicare numerar* în ziua scadentă a depozitului;

» Zero comision depunere de numerar;

» Dobânda 3.75% pe an.

*Comision zero în ziua scadenței pentru retragerile de numerar în valoare mai mică de 10.000 RON sau pentru sumele ce depășesc această limită, dacă clientul a notificat Banca cu minim 24 de ore înainte de data scadenței.

Clienții care doresc să beneficieze de produs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

» Să aibă vârsta minimă de 18 ani;

» Să dețină cel puțin un cont curent în RON sau să își deschidă cont curent în RON în perioada campaniei, respectiv 30.05.2019 31.07.2019

» constituie depozite la termen în RON pe o perioadă de 15 luni, la casieriile Băncii sau prin intermediul serviciilor de Internet Banking sau Mobile Banking.

Important:

Procentul de dobândă se aplică la data constituirii depozitului, indiferent dacă depozitul este constituit din fonduri nou aduse în perioada campaniei sau dacă fondurile provin din depozite existente la data constituirii depozitului. Fonduri nou aduse reprezinta sume suplimentare celor deja deținute de client în conturile sale la Bancă, la data de

30.05.2019

GARANTI BANK S.A.

Business Center, Novo Park 3 Etajele 5 și 6, Clădirea F, 020331 Telefon: + (40-21) 208 92 60

Fax:

+ (40-21) 208 92 86

Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/4429/2009 Cod Unic de Înregistrare RO25394008 Înregistrată în Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-066/2009 Înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR01INCR/400019/28.03.2019 Capital social subscris și vărsat 1.208.086.946 RON