You are on page 1of 1

Aspecte privind managementul sistemelor cu surse de energie regenerabile

Abstract-

În prezent, producerea energiei electrice cu ajutorulsurselor regenerabile de energie devine din ce în


ce mai importantă, datoritărezervelor limitate de surse de energie primară, dependenței energetice,
respective datorită problemelor ce privesc mediul înconjurător și reducerea emisiilor poluante.
Un obiectiv important al Uniunii Europene este îmbunătățirea a eficienței energetice. Eficiența
energetică duce la diminuarea cererii de energie, reduce importurile de energie și diminuează poluarea.
Pentru îndeplinirea acestor cerințe, cercetarea în domeniul producției, stocării și consumului de
energie din surse regenerabile este de mare actualitate atât pe plan internațional cât și național.
Creșterea continuă a producției, stocării și consumului de energie din surse regenerabile impune
conceperea și realizarea unor sisteme de management din ce în ce mai performante a acestora.
Sistemele de management existente, implementate în structura convertoarelor DC/DC și / sau
DC/AC, realizează fie gestiunea producției și stocării energiei din surse regenerabile, fie eficientizarea
consumului energiei din aceste surse.
Lucrarea isi propune cercetarea soluțiilor existente de management inteligent al producerii, stocării
și consumului de energie electrică din sisteme cu surse de energie regenerabile sau hibride, prezentarea
sistemului fotovoltaic din cadrul Facultatii de inginerie electrica energetic si informatica aplicata si a
aplicatiei de supraveghere si control a sistemului.