You are on page 1of 1

Case study:

Breaker Fruit breaking results!


Friesche Vlag heeft in maart 2006 campagne gevoerd voor Breaker Fruit De mediumspecifieke reclamebekendheid betreffende de abricampagne van Breaker
op het Supermarktpakket van CBS Outdoor. De campagne omvatte 1.400 Fruit steeg significant van 6% naar 33% (stijging van 550%!). Kortom: buitenreclame
vlakken rondom supermarkten. De doelstelling van de campagne is: de heeft een zeer positieve bijdrage geleverd aan het succes van de campagne.
introductie van deze nieuwe variant van Breaker. Onderzoeksbureau
Intomart GfK heeft een combinatie van een pre- en een post-test ingezet om Merk- en reclamebekendheid
het effect van de campagne te optimaliseren en te testen.
Vragen:
Pretest: de Maximiser Welk merk fruitsnacks kent u?
Voorafgaand aan de campagne Van welke fruitsnacks heeft u
is de uiting van Breaker getest pas geleden reclame gezien of
door middel van de Maximiser. gehoord?
In deze pretest is de commu-
nicatiekracht getoetst onder n = 300
100 respondenten. De poster * significante stijging
van Breaker Fruit wordt overall
beoordeeld met een 6,8. Het
product op de uiting wordt goed
herkend en de respondenten Effectief communiceren
vinden de uiting aantrekkelijk Bij het terugspelen van de visuele elementen noemt 42% van de respondenten de
om te zien. De interesse van de verpakking van Breaker. 26% noemt de Breaker verpakking met allerlei fruit. Bij het
respondenten in Breaker Fruit terugspelen van de boodschap noemt 45% veel fruit / boordevol fruit / alleen fruit.
is na het zien van de uiting 23% zegt gezond en goed / lekker.
sterk toegenomen, terwijl ook de new learning als uitstekend wordt beoordeeld. Naar
aanleiding van deze resultaten was aanpassen van de uiting niet nodig: de resultaten Van de mensen die de uiting van Breaker Fruit gezien hebben, herinnert 71% zich
kwamen zeer goed uit de vergelijking met de vastgestelde normen. dat deze van Breaker was. De waardering voor de abricampagne van Breaker is zeer
positief. De abri-uiting wordt omschreven als opvallend (58%), vrolijk (58%), duidelijk
Stijging merk- en reclamebekendheid (39%) en goed passend bij Breaker (38%).
Na afloop van de campagne is de effectiviteit van de campagne gemeten onder 300
respondenten. Dit is gedaan door middel van een 0-meting en een 1-meting. Het Wilt u meer weten over dit of andere onderzoeken? Neem dan contact op
onderzoek is uitgevoerd in de doelgroep 18-39 jaar. met CBS Outdoor Research op telefoonnummer 020-562 05 62

De totale merkbekendheid van Breaker steeg naar aanleiding van de campagne


significant van 45% naar 55% (stijging van 22%). De totale reclamebekendheid steeg
significant van 23% naar 31% (stijging van 35%).