You are on page 1of 1

Ni ELLSON A.

OU|S ORTO-
Kdlakaran na ang vote-buying all those components bribery, vote- Partaleon Alvarez, na nasa P500,000-
tuwing kailangang maghalal ng buying, etc. are always present," P1 milyon arlg ipinamamahagi sa
bagongHouse Speaker. da8da8 pa ruya. mga kongresista kapalit ng kaniiiang
Ito ang ibinunyag ng iqang . Mahigit lima ang naghahangad boto.
outgoin g{ongressmarL na tuman gging na magingHouse Speaker, na iiahalal Kalaunan, napaulat na lumobo
magpabanggrt ng pangalan. ng mga kasapi ng Kamara sa susunod na umano sa P7 nillion ang
"Ikaw naman para kang bago," na buwan, o sa mismong araw ng umano'y bilihan ng boto, batay st
sinabi ng kon$esista sa may akda ikaapa t na State of the Na tion Addresi impormasvon sa media.mula kav
narg hingan ng komento tungkol (SONA) ni Pargulong Rodrigo Painpanga 3rd District Rep. Doni
sa alegasyon ng panunuhol samga Duterte- Gonza les. Kapwa kandidato s-a oaskai
mambabatas kaugnay ng paghahalal Nabunyag at lumaki ang isyu Speaker sina'Alvarez at Goru;le:.
ng bagong Speaker sa pagbubukas ng ng umano'y bribery nang sabihin iWala nang hiyaan talaga," sabi
lEth congress. ng dating Speaker, si re-elected pa ng outgoing solon, naisalang sa
"Every time there's an election Davao del Norte 1st District Rep. kabuuang 304 na kasaping Kamara.

PA{\ 2-