You are on page 1of 5

Masuring Banghay Aralin sa ESP 8

I. Layunin
Sa pagtatapos ng aralin na ito ang mga mag aaral ay inaasahang:

Nakikilala ang mga uri, sanhi, at epekto ng mga umiiral na karahasansa paaralan
Nasusuri ang mga aspekto ng pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kapwa na
kailangan upang maiwasan at tugunan ang karahasan sa paaralan
Naipapaliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin
Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang maiwasan at masupli ang mga
karahasan sa kaniyang paaralan.

Aralain:
a. Paksa: Module 14: Karahasan sa Paaralan
b. Talasanggunian: Types of school violence. Retrieved from
http://www.nssc1.org/types-of-school-violence.html on November 28,2012
c. Kagamitan: PowerPoint, chalk, black board

Gawain ng Guro Gawain ng Mag-aaral

A. Pagdarasal

Tumayo ang lahat at tayo ay manalangin (isang studyante ang mangunguna sa


panalangin)
B. Paghahanda

Magandang Umaga! Magandang umaga din po!

Bago umupo, maari ba munang pakipulot


ang mga kalat at paki-ayos ang mga
upuan.

Tapos na ba? Opo!

C. Pagbati

Muli magandang umaga sa inyong lahat. Magandang Umaga din po!

Pagtatala sa mga liban

1
Kalihim maaari mo bang tingnan kung
sino ang lumiban ngayon araw?

Mahusay! Wala po Ma`am

A. Pagganyak

Bago tayo magpatuloy sa ating aralin


ngayong umaga, meron akong inihandang
video presentation na nais kong panuorin
niyong mabuti?

Maliwanag ba? Opo!

Ano ang napansin niyo sa video? Ma’am, yung isang lalaki po nambubulas
Patungkol ba saan ang napanuod niyo? ng estudyante.

Salamat! Ma’am, mga karanasan po sa paaralan.

Ano ang naramdaman niyo matapos


niyong mapanuod ang video?
At bakit?

Masaya ka ba dahil maganda ang iyong


pakikipag-ugnayan sa lahat ng tao na nasa
iyong paligid, at hindi nakararanas ng Ma’am, malungkot dahil may mga taong
karahasan sa paaralan, tulad na lamang ng mapanghusga, at iyong iba ay nambubully
pambubulas? pa.

O, malungkot ka dahil mayroon kang mga


karanasan na kung maaari ay gusto mo
nang kalimutan?

Pagtatalakay

Ano nga ba ang Pambubulas? Ma’am, ito ay sinasadya at madalas na


malisyosong pagtatangka ng isang tao o
Salamat! pangkat na saktan ang katawan o isipan
ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan.

Paano ba nakakaapekto sa isang tao ang Ma’am, ang pambubulas din po ay isa sa
pambubulas? karahasan na nangyayari sa paaralan.

Ma’am, maaring maging mailap sa tao


yung nabulas.

2
Ma’am, pweding magdulot ng takot sa
pagharap sa tao.

Masama ba ang pambubulas? Opo, Ma’am.


Bakit mo nasabi? Dahil, po nakakasakit po ito sa damdamin
ng kapwa. sa emosyonal at pisikal din po.

Sa iyong palagay paano ba malalampasan Ma’am, para po sakin wag pong


ng isang kabataan ang mga masasamang magpapaapekto sa kung anuman ang
epekto ng pambubulas? gawin at sabihin sa iyo ng isang tao.
Bagkus gawin iyong motibasyon upang
Salamat! mapaunlad ang sarili mo.
Ma’am,
Paano ka makatutulong sa kapwa mga
kabataan/kamag-aral na biktima ng
pambubulas?

Ikaw ba ay naging biktima na nang Opo, Ma’am, nalagpasan ko po ito sa


pambubulas, paano mo ito nalampasan? tulong ng aking mga magulang na nariyan
Maaari ka bang magbahagi? para sa akin, at mga kaibigan na lagi kong
kasa-kasama.

Salamat! Ma’am, ito po ay aking nalampasan dahil


alam ko po na meron tayong Diyos na
hindi tayo pababayaan.

Sinasabi na “Nakalulungkot na ang lugar


na dating sagrado dahil dito dumadaloy Ma’am, dahil sa panahon ngayon marami
ang karunungan at katuwiran ay ng nangyayaring karahasan sa paaralan,
nababahiran na ng karahasan? Ano kaya tulad na nga lang po ng bullying na
ang ibig ipabatid ng salita na ito? nangunguna, pagnanakaw, etc.

Salamat!

Sa araling ito ay itutuon natin ang pansin


sa pagtatalakay sa dalawang pangunahing
karahasan na laganap na sa paaralan sa
kasalukuyan. At una na nga diyan ay ang
Pambubulas o Bullying.

3
Ano na nga ulit ang Ma’am, ito ay sinasadya at madalas na
Pambubulas/Bullying? malisyosong pagtatangka ng isang tao o
pangkat na saktan ang katawan o isipan
ng isa o mahigit pang biktima sa paaralan.

Salamat!

GAWAIN

Para sa Gawain, ang mag-aaral ay


igugrupo ko sa tatlong pangkat, bawat
pangkat ay magtatala ng pinuno/lider na
siyang bubunot kung anong Uri ng
Pambubulas ang kanilang bibigyan ng
paliwanag.
Pasalitang Pambubulas
Sosyal o Relasyonal na
Pambubulas
Pisikal na Pambubulas

Ano nga ba ang Pasalitang Pambubulas? Ma’am, ito po iyong pagsasalita o


pagsusulat ng masasamang salita laban sa
isang tao.
Salamat!

Ang pangalawa ay Sosyal o Relasyonal na Ma’am, ito po ay layuning sirain ang


Pambubulas? reputasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang
Ano naman kaya ito? tao.

At ang huli ay Pisikal na Pambubulas? Ma’am, ito ay ang pisikal na pananakit sa


isang indibidwal o pangkat at paninira ng
Salamat, Mahusay! kaniyang mga pag-aari.

Dumako naman tayo sa Profile ng mga


Karakter sa Pambubulas.
Ang una na diyan ay “Ang Nambubulas”.

Sa inyong palagay ano ba ang dahilan


kung bakit nambubulas ang isang tao? Ma’am, siguro dahil sa kulang sa
atensiyon na naibibigay ng magulang.

Ma’am, dahil, hindi napalaki ng maayos


ng magulang.

Ma’am, dahil kulang sa pagmamahal.


Salamat!

4
At ang pangalawa ay “Ang Binubulas”. Ma’am, siguro po dahil sa kaibahang
Sa kung anong kadahilan naman kaya pisikal ng isang tao.
bakit binubulas ang isang tao?
Ma’am, dahil po kakaibang estilo ng
pananamit ng isang tao.

Ma’am, dahil po sa tahimik kung kaya’t


napapansin ng ibang tao.

Salamat!

A. Paglalahat

GAWAIN
Para sa pangalawang Gawain, magplano
at gumawa ng isang pagkilos upang
mapigilan ang paglaganap ng karanasan
sa paaralan.

Takdang Aralin

Magsaliksik ng kahulugan kung


ano ang ibig sabihin ng “Fraternity
o Gang”.

Prepared by:
Dianne S. Garcia
Practice Teacher

Checked by:
Mrs. Evangeline D. Mamaclay
Cooperating Teacher