You are on page 1of 5

Form 2A series January 2017

NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS


SUBCOMMISSION ON CULTURAL HERITAGE
CULTURAL MAPPING PROGRAM

Mapping of Significant Tangible Immovable Heritage


Category: Government Structures, Private Built Structures and Commercial Establishments

NAME OF IMMOVABLE HERITAGE: ISABEL BRIDGE


PHOTO:

I. BACKGROUND INFORMATION

A. TYPE: [ ] ]CAPITOL BUILDING


[ ] HEATH CENTER [ ] FORTRESS
[ ] MUNICIPAL/CITY HALL
[ ] GOVERNMENT [ ] PRISON/CORRECTIONAL
[ ] BARANGAY HALL
AGENCY BLDG FACILITY
[ ] FIRE STATION [ ] RICE MILL [ ] FACTORY
[ ] POLICE STATION [ ] SUGAR MILL [ ] COCKPIT
[/] BRIDGE [ ] ICE PLANT [ ] LABORATORY
[ ] LIBRARY [ ] DAM/DIKE [ ] POWER PLANT
[ ] BAKESHOP [ ] GYMNASIUM
[ ] RECREATION/SPORTS
[ ] WINERY [ ] HOTEL
CENTER
[ ] MARKETPLACE [ ] TRAIN/BUS STATION
[ ] MUSEUM
[ ] STORE [ ] AIRPORT
[ ] OTHER
[ ] BANK [ ] SEAPORT
______________________

_____________________________________________________________________________________

Significant Tangible Immovable Heritage


Municipality/City of ________________________
Province of _______________________________
Region ___________________________________
Form 2A series January 2017

NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS


SUBCOMMISSION ON CULTURAL HERITAGE
CULTURAL MAPPING PROGRAM

B. OWNERSHIP [/] PUBLIC [ ] PRIVATE

C. ADDRESS/LOCATION/COORDINATES (Longitude & Latitude):

Gen. E. Topacio St., Poblacio I-B, City of Imus, Cavite


@14.4303642, 120.9402714

D. AREA: 1. Total Land Area: 320 sq.m. 2. Structure: L : 40m


w: 8 m

E. YEAR CONSTRUCTED/ESTIMATED AGE: 1856 (160 years)

F. OWNERSHIP/JURISDICTION: PUBLIC

G. DECLARATION/LEGISLATION: GOVERNMENT PROPERTY

II. DESCRIPTION

A. Physical Description (Describe the physical features – exterior, interior, landscape surrounding the structure)

Ang tulay ng Isabel ay ang tulay na nagdudugtong mula sa Salinas, Bacoor na babaybay ng Brgy. Palico
papasok ng Poblacion ng Imus. Ito ay yari sa malalaking bato, adobeng silyar at tisa na pinaghugpong-
hugpong sa pamamagitan ng apog at buhangin. Kaya ito narin marahil ang dahilan ng katatagan at tibay
ng tulay na ito. Ito ay may dalawang malalaking arko sa ilalim na dinadaluyan sa kasalukuyan ng tubig ng
Ilog ng Imus.

Sa ibabaw ng tulay, na sa ngayon ay aspaltado at patuloy na dinadaanan ng iba’t ibang klase ng


pantransportasyong sasakyan gaya ng tricycle at kotse, ay masusumpungan ang mga marka at
monumento na siyang tanda kung gaano napaka makasaysayan ng tulay na ito.

B. History of the Structure (Write the history of construction, use/function of the building over the years, history of
intervention)

Ayon sa aklat na “IMUS” ni G. Oby Ramos Castañeda, ang tulay ng Isabel ay tinawag noon na “Puente de
Ysabel II” o ang “Tulay ng Isabel II”. Ito ay naipatayo taong 1856, panahon ng dati noo’y gobernador ng
buong probinsiya ng Cavite na si Coronel Don Gabriel de Llamas sa ilalim ng pag-uutos ni General Don
Manuel Crespo.

_____________________________________________________________________________________

Significant Tangible Immovable Heritage


Municipality/City of ________________________
Province of _______________________________
Region ___________________________________
Form 2A series January 2017

NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS


SUBCOMMISSION ON CULTURAL HERITAGE
CULTURAL MAPPING PROGRAM

Ang tagapamahala ng dati noong Hacienda de Imus ng mga panahong iyon, na si Señor Matias Carbonell
ang siyang nagtayo ng nasabing tulay na ito. Binigyang-parangal siya bilang mahusay na tagapagtayo at
binigyan siya ng isang medalyang pilak ng Gobernador Heneral ng Pilipinas na si Don Ramon Montero.

Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling kapaki-pakinabang ang tulay ng Isabel sa mga mamamayan,


hindi lang ng lungsod ng Imus, kundi pati na rin sa mga karatig nitong lungsod.

III. STORIES ASSOCIATED WITH THE STRUCTURE

Ang tulay ng Isabel ang siyang naging saksi sa isa sa pinakamakasaysayang pagkapanalo ng mga Pilipino
laban sa mga mananakop na mga Kastila, ang “Labanan sa Imus”.

Dito, sa nasabing lugar, kung nasaan ang tulay ng Isabel, ika-1 at Ika-3 ng Setyembre, taong 1896, nagapi
ng mga rebolusyunaryong Pilipino sa pamumuno ni Heneral Emilio Aguinaldo ang hukbong kastila ni
Heneral Eduardo de Aguirre na sa pag-urong ay bumagsak at naiwan ang kaniyang armas na tinatawag
niyang “Sable de Mando”.

Ang labanang ito, ang siyang muling nagpabuhay sa noo’y nanlulumo at nawalan ng pag-asang mga
rebolusyunaryong Pilipino. Ito rin ang naging hudyat ng muling pagbangon at sumagip sa pagbagsak ng
rebolusyon.

Sa makatuwid, sa lugar na ito, maraming buhay ang ibinuwis na tinaguring mga bayaning Pilipino.

IV. SIGNIFICANCE

Indicate type of significance, e.g. historical, aesthetic, economic, social, political, spiritual and then explain

Historical- Dito nagapi ng mga rebolusyunaryong Pilipino sa pamumuno ni Heneral Emilio Aguinaldo ang
hukbong kastila ni Heneral Eduardo de Aguirre na sa pag-urong ay bumagsak at naiwan ang kaniyang
“Sable de Mando”.

Aesthetic- Ang ganda ng tulay ay kapansin-pansin, lalo’t higit kung makikita ang dalawang arko sa ilalim
nito habang dinadaluyan ng tubig ng Imus River.

Economic- Ito ang nagdudugtong mula sa Salinas, Bacoor na babaybay ng Brgy. Palico papasok ng
Poblacion ng Imus. Samantalang, patuloy itong dinadaanan ng ibat’ibang sasakyan, gaya ng tricycle,
jeep, kotse, atbp.

_____________________________________________________________________________________

Significant Tangible Immovable Heritage


Municipality/City of ________________________
Province of _______________________________
Region ___________________________________
Form 2A series January 2017

NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS


SUBCOMMISSION ON CULTURAL HERITAGE
CULTURAL MAPPING PROGRAM

Social- Ito ay isa sa pinakamalapit na daan ng mga tao papasok ng Poblacion ng Imus kung sila ay
magmumula sa Salinas, Bacoor at Brgy. Palico.

Political- Ito ay nagsisilbing boundary ng Lungsod ng Imus at Lungsod ng Bacoor.

V. CONSERVATION

A. STATUS/CONDITION OF STRUCTURE: (Describe the physical condition of the structure)

[ /] In good condition
[ ] deteriorated
[ ] ruins

Remarks:

B. INTEGRITY OF THE STRUCTURE:

1. [ /] altered 2. [ ] moved
[ ] unaltered [ /] original site

Remarks:

C. CONSTRAINTS/THREATS/ISSUES:

Sa tuwing malakas ang ulan, at sa tuwing may bagyo, tumataas ang tubig sa ilong ng Imus, at siya ring
nagiging dahilan upang maabot ang ibabaw ng Tulay ng Isabel. Maraming troso at basura ang madalas
ay maipon sa tulay na ito sa tuwing umaapaw ang nasabing ilog, na siyang maaaring makasira sa
istrukturang ito.

D. CONSERVATION MEASURES: (Describe the conservation measures taken at the level of the community, provincial
and/or national)

Patuloy na pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan ng Imus ang makasaysayang tulay na ito. Pili lang
din ang mga sasakyan na pinahihintulutan na dumaan dito upang ito ay patuloy na mapreserba at
tumagal pa ng mahabang panahon.

_____________________________________________________________________________________

Significant Tangible Immovable Heritage


Municipality/City of ________________________
Province of _______________________________
Region ___________________________________
Form 2A series January 2017

NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS


SUBCOMMISSION ON CULTURAL HERITAGE
CULTURAL MAPPING PROGRAM

VI. LIST OF SIGNIFICANT TANGIBLE MOVABLE HERITAGE (within the premises of the built heritage):

No. Name of Object Photo Year produced Dimensions Material


or estimated
age
WALA

VII. REFERENCES

“IMUS” by Roberto ‘OBY’ Ramos Castañeda © 2009

NAME OF PROFILER/MAPPER:
JOHN KENNETH B. MUSICO
JEYNARD PAULO L. CANGAYDA

DATE PROFILED:
OCTOBER 03, 2017

_____________________________________________________________________________________

Significant Tangible Immovable Heritage


Municipality/City of ________________________
Province of _______________________________
Region ___________________________________