You are on page 1of 1

Pangalan

Pagkilala sa Pang-uri
Bilugan ang pang-uri sa bawat pangungusap.

1. Mabait na anak si Jordan.


2. Luto na ba ang kanin?
3. Ang lapis ni Maria ay mapurol.
4. Gusto ko uminom ng malamig na tubig.
5. Ang mga gulay na ito ay sariwa.
6. Matulis na gunting ang gamitin mo.
7. Ang kaibigan ko ay matalino.
8. Naglakad kami sa maputik na kalsada.
9. Masarap ba ang luto ni David?
10. Mahusay na manunulat ang tito ko.

11. Masagana ang ani ng mga magsasaka.

12. Kumain tayo ng masustansiyang pagkain.

13. Malulusog ang mga anak ni Martha.

14. Tumawid ng daan ang matandang babae.

15. Maraming tao ang nanood ng programa.

© 2013 Pia Noche www.samutsamot.com