You are on page 1of 18

VšĮ Socialinių inovacijų centro (SIC)

kuriami ir naudojami inovatyvūs darbo


su klientais metodai

Aurelija Jankienė
SIC projektų
vadovė/psichologė
KAS MES ESAME?
VšĮ Socialinių inovacijų centras (SIC) įkurtas 2009
metais siekiant skatinti, kurti, vystyti ir įgyvendinti
novatoriškas socialines iniciatyvas bei tenkinti
mažiau galimybių turinčių socialinių grupių
interesus.
KĄ MES VEIKIAME?
VšĮ Socialinių inovacijų centras siekia kurti, perimti ir
įgyvendinti įvairias inovatyvias socialines iniciatyvas
socialinio darbo bei neformalaus ugdymo srityse.
Paslaugos teikiamos tiek profesionalams ir savanoriams,
tiek socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms. SIC teikia
psichosocialines ir edukacines paslaugas; informuoja ir
konsultuoja tikslinių grupių asmenis.
INOVATYVŪS DARBO SU
KLIENTAIS METODAI
ESFA
PASIRINK, PASIEK IR IŠLAIKYK!
Projekto tikslas – teikiant
socialinės integracijos paslaugas
padėti socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims
integruotis į darbo rinką.
Paslaugos teikiamos:
- Negalią turintiems asmenims;
- Socialinę riziką patiriančioms
šeimoms;
- Prieglobstį gavusiems
užsieniečiams;
- Vaikams iš socialinę riziką
patiriančių šeimų.
DARBINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
ESFA
ĮSIGALINK IR SIEK
Projektu siekiama
spręsti tikslinių grupių
asmenų (jaunų
bedarbių ir jaunų
ekonomiškai neaktyvių
asmenų, kuriems yra
ar buvo nustatyta
globa) sociokultūrinės
ir darbinės integracijos
problemas taikant
socialinio, psichologinio
ir ugdomojo poveikio
įgalinimo metodus.
INTEGRACIJA Į DARBO
RINKĄ PER
SAVANORYSTĘ
NEĮGALIŲJŲ GEBĖJIMŲ IR
ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ
STIPRINIMAS
Enhancing Disabled-People Greatness and their
Employability
EDGE
Projekto tikslas: gerinti jaunų žmonių, turinčių protinę negalę bei kitus
su intelekto nepakankamumu susijusius sutrikimus, gyvenimo kokybę ir
gerovę.

LOGO
Projekto intelektiniai produktai:
1. Nauja dėmesingu įsisąmoninimu grįsta metodika dirbantiems su
neįgaliais asmenimis.
2. Darbo aplinkos pritaikymo programa, padedanti įstaigos
personalui bendradarbiauti su neįgaliaisiais.
3. Verslumo skatinimo programa dirbantiems su neįgaliais asmenimis.
4. Vadovas ir video medžiaga įstaigoms, skatinanti pakeisti požiūrį ir
įgyvendinti pažangius žingsnius įdarbinant neįgaliuosius.
5. Kompiuterinis žaidimas, leidžiantis neįgaliesiems virtualiai ir smagiai
įgyti darbinės patirties.
6. EDGE internetinė platforma, kurioje bus pasiekiami visi intelektiniai
produktai.

LOGO
MENTOR
KARJEROS MENTORYSTĖ
SĖKMINGAM ĮSILIEJIMUI Į DARBINĘ
APLINKĄ
Projekto tikslas - sukurti karjeros
mentorystės metodologiją, kuri
bus skirta pažeidžiamų ir
atskirties grupių suaugusiems
asmenims.
Kitaip sakant diagnostikos
priemones, kurios į viena sujungia
suaugusiųjų turimus socialinius
įgūdžius, mokymosi ir darbo
stiliaus pasirinktis, kas turėtų
atitiktų darbdavio siūlomo darbo
galimybes.

PROJEKTO PARTNERIAI
VšĮ SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS (Lietuva)
APRICOT TRAINING MANAGEMENT LTD (Didžioji Britanija)
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN VID LUNDS UNIVERSITET (Švedija)
PROFICIO SKOPJE (Makedonija)
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGH SL (Ispanija)
AYDIN VALILIGI ( Turkija)
CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU- FUNDACIÓ PRIVADA (Ispanija)
ERASMUS+
INTEGRACIJOS STRATEGIJA NAUJAI ATVYKUSIEMS
SUAUGUSIEMS MIGRANTAMS IR PABĖGĖLIAMS

Projekto tikslas – sukurti ir


išbandyti mokymo priemonę skirtą
specialistams dirbantiems su
naujais migrantais ir pabėgėliais.
Metodinės priemonės esmė –
ugdyti socialinius įgūdžius ir
pilietiškumą.
METODINĖ PRIEMONĖ- KOMIKSAI
KOMIKSO
PAVYZDYS
KODĖL KOMIKSAI?
Suaugusiųjų mokytojams komiksai suteiks neformalaus ugdymo
galimybių – komiksai yra efektyvi mokymo priemonė, kuri skaitytojų
reikalauja ne tik pasyviai priimti informaciją, tačiau skatina sąveikauti
su tekstu ir paveikslėliais siekiant suvokti komikso prasmę. Žodžiai ir
paveikslėliai puikiai dera kartu! Šį metodą gali naudoti kiekvienas.
Mus rasite adresu:
Ežero g. 8-122, Šiauliai
Telefonas: (8 41) 211 123
El. paštas: visiems@socin.lt

AČIŪ, UŽ DĖMESĮ!