You are on page 1of 7

WISE (angl.

Work Integration Social Enterprise)


modelis Lietuvoje - 24-29 metų jaunuolių
integracijai į darbo rinką

Agnė Raubaitė

Socialinių programų koordinatorė, psichologė


VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
Kaina - kiekvienam iš mūsų
• Asmeniui: skurdas, socialinė atskirtis, žemas savęs vertinimas,
didesnė sveikatos problemų tikimybė, santykių problemos, žalingo
elgesio rizika, priklausomybės ir kiti.

• Kiekvienam iš mūsų: 153 milijardai eurų kasmet, nusikalstamumas,


sveikatos priežiūros išlaidos, nemokami mokesčiai, benamystė ir kt.
Remiamas įdarbinimas

Kiekvienas gali būti įdarbintas, jei turi motyvacijos dirbti ir


sulaukia atitinkamos paramos

Remiamas įdarbinimas – neįgaliesiems?


Remiamas įdarbinimas
Kliento įtraukimas

Darbo profiliavimas

Darbo paieška

Darbdavio įtraukimas

Parama darbo vietoje ir už jos ribų


WISE konceptas – į įdarbinimą
orientuota socialinė įmonė

Socialinės įmonės ir socialinis verslas

Į įdarbinimą orientuota socialinė įmonė – siekiamybė ar utopija?


SEPAL – Į(si)darbinimo platformos
diegimas taikant mokymosi darbo vietoje
(pameistrystės) metodą
1) paremti 60 jaunuolių, priklausančių tikslinėms grupėms, integraciją į darbo rinką, taikant
pameistrystės metodą;

2) sukurti ir vystyti WISE modelį mūsų šalyje;

3) suburti suinteresuotus verslo, valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus;

4) oragnizuoti ir vertinti pilotinį mokymosi darbo vietoje (verslo įmonėse) modelį.


Kviečiame bendradarbiauti!

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras


a.raubaite@zispb.lt
+37067701715