You are on page 1of 1

Acest articol se refera la romanul Morome?ii. Pentru alte sensuri, vede?i Morome?

ii.

Morome?ii este un roman social scris de Marin Preda ?i aparut �n doua volume la
Editura de Stat pentru Literatura ?i Arta, �n 1955 ?i �n 1967, consacr�ndu-l pe
autor printre numele literaturii postbelice ?i considerat ca fiind magnum opus-ul
scriitorului. [2]

Un roman de tip fresca sociala, opera ilustreaza via?a rurala �n perioada


interbelica ?i postbelica. Pe parcursul a o mie de pagini ?i aproximativ douazeci
de ani, autorul ilustreaza dezagregarea lenta a nucleului social rural, familia
patriarhala, ?i distrugerea spiritului ?aranesc.