You are on page 1of 2

SAMUR HİNDİ

1- Ebced sağ
‫ ا‬harfi ile başlayan ismin ile ilgili açıklamalar ve yapılacaklar
ismi
‫“ “ “ ب‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ت‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ث‬ “ “ “ “ “ “
2- ‫“ “ “ ج‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ح‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ خ‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ د‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ذ‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ر‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ز‬ “ “ “ “ “ “
3- ‫“ “ “ س‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ش‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ص‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ض‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ط‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ظ‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ع‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ غ‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ف‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ق‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ك‬ “ “ “ “ “ “
5- ‫“ “ “ ل‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ م‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ن‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ و‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ه‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ل‬ “ “ “ “ “ “
‫“ “ “ ى‬ “ “ “ “ “ “
15 - Görünmemezlik sağ
Karakedi ile yapılabilecekler
Karakedi duası

21 - Bu 12 ismi herne murat olursa haceti kabul ola


Gizli işleri aşikar olmak dilese