Tabel de derivate

În cele ce urmeaz , f i g sunt func ii de x, iar c este o constant . Func iile sunt presupuse reale de variabil real . Aceste formule sunt suficiente pentru a deriva orice func ie elementar .

Reguli generale de derivare

Derivatele func iilor simple
c' = 0 x' = 1

Derivatele func iilor exponen iale i logaritmice
(ex)' = ex

Derivatele func iilor trigonometrice (sinx)' = cosx (cosx)' = í sinx Derivatele func iilor trigonometrice inverse Derivatele func iilor hiperbolice .

Derivatele func iilor hiperbolice inverse .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful