You are on page 1of 1

k l ubb

å F o t o
U me
d e r:
inbju
På uppdrag av Norra Norrlands Fotodistrikt av Riksförbundet
Svensk Fotograf ifår vi inbjuda till den årliga fototräffen med
årsstämma (Difo 2019)
Datum: Lördagen den 19 oktober 2019
Plats och tid: Frälsningsarmén Kungsgatan 47 Umeå
Kl: 09.30

Bilderna skickas klubbvis till:


Digitala bilder via märkt USB-minne samt printade bilder
sänds till:
Åke Andersson, Täfteböle 25, 905 95 Umeå
Regler och annan information för varje tävlingsklass f inns på
NND:s hemsida. www.nndfoto.com
Bilderna ska märkas enligt reglerna, se
http://www.nndfoto.com/tävlingar-5000521

På samma sida f inns även deltagarlistor som skall användas för


att underlätta arbetet med bilderna samt att hålla ordning på
dessa som senare skall återsändas efter tävlingen. Varje
fotoklubb skall behålla en kopia av samtliga deltagarlistor

Inbetalning till : Umeå Fotoklubb plusgiro 39291-0. Sista


inlämning & inbetalning den 15 september. Avgift 50kr /medlem
och klass.

Var noga med att skriva in klubb även på inbetalningen.

VÄLKOMNA till Difo i Umeå 2019


Umeå Fotoklubb
Detaljprogram presenteras senare