You are on page 1of 28

EDICIJA

FRANCUSKA VEZA
Četvrta isporuka

Za izdavača
Predrag Mladenović

Urednik
Goran Lakićević

Grafički urednik
Miloš Trajković

Lektura
Pavle Ćosić

Štampa
AMD Sistem, Zemun

Tiraž
500

Izdavač
IP Besna kobila, Zemun
Tel/fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs

Naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta


www.besnakobila.co.rs
ŠABUTE

S francuskog preveo Goran Kostrović


Naslov originala
Purgatoire - Intégrale

Autor
Christophe Chabouté

Za integralno izdanje
© 2009 Editions Glénat / Vent d’Ouest by Christophe
Chabouté – Tous droits réservés

Za prva izdanja
Knjiga 1 © 2003 ; Knjiga 2 © 2004 ; Knjiga 3 © 2005.

Za ovo izdanje
© 2019 Besna kobila
knjiga prva
Alo !…

… Ja …

Gospođice…
Ja vas ne…

Alo !!

7
File, ja sam,
Benžamen!…

alo, Jesi
File?!!! dobar,
druže?!

Istina je!
Došao je
i taj čas,
File!!!

… I zvanično
sam postao
slobodnjak!

Našao sam odličnu Nemoj da


polovnu opremu, brineš, zatrpan
mada me je koštala sam narudžbi-
boga oca… nama…

Sve
šljaka!

HEhe, To, tO! … Veliki


pomak!!…
Slobodno
zanimanje,
socijalno,
penziono,
porezi i sve
ostalo…

Da, baš
vrhunsku…

8
Samo,
pazi,
najbolje
tek
sledi!

Nasledio sam
kuću od jedne
stare tetke…
Mda.. Umrla je
pre tri meseca!!!

Možeš misliti… Nisam Živim u kući već


je čak nikad ni upoznao! nedelju dana… ma da,
ogromna gajba…

Pomalo je sređu-
jem… Kad imam
Da! Jedina rodbina malo slobodnog
koja mi je ostala… vremena!

Da, da, i krečenje, i tapete! Možeš li


Izgleda da se mojoj da zamisliš,
pokojnoj tetki Fućkalo ogromna
za uređenje stana! kuća samo
za mene!…

Koja promena u od- E, da!


nosu na onu garso-
njeru s komšijama
koji se svađaju od Sad živim u
jutra do večeri!
pravom prav-
catom zamku!
Da, oni
večito
naroljani
matorci,
sećaš se?

9
Natovario sam sebi jedan
kredit kako bih otplatio Ti ko da
porez na poklon… ne živiš
ovde! Ni-
sam imao
izbora,
druže!…

Aha! Ozbiljan
kredit… … A još
nisam
otplatio
ni onaj
za kom-
pove!!

Tako je! Baš


mi je krenulo!!!
ma jok, bez brige! Bankar Nema više loše
mi je super kul lik, a posla plaćenih poslo-
imam za naredne tri godine! va, kelnerisanja
i radosti rada
na određeno…

Dosta je bilo
mučenja! Počinje
pravi život!!

Došao
je i taj
čas!!

10
Šta ima Kako je u
kod tebe, Montrealu?! Jesi
matori?! li se skućio?…

Koliko si
samo maštao
o Kanadi!! A šta
rade male
Kanađanke?
Jel im mali
Francuz
sve već
objasnio?!

Perverznjaku! Sigurno Obećavam!


uživaš tamo, a?! Dolazim ti
čim budem
mogao!

Časna reč,
kažem ti…

Da! I ja moram
sad da preki-
dam! Moram
neki rad da
pošaljem a i
osiguranje za
ovu prokletu
kućerinu da
Naravno! izvadim!!

Čujemo se, moj


druže!!

Nemaš Frke,
dolazim
ti čim
uzmognem!

11
12
'bar dan!!

Dobar… dan!…

13
… Imamo
različite vrste
ugovora…
Naravno,
gospodine! Jeste li
vi stanar,
vlasnik?

Vlasnik!!

Imamo osiguranja
koja pokrivaju
većinu…

A da li pokrivaju
slučajnu štetu na
mojoj računarskoj
opremi?!!!

… Te da
Znajte, … Da je Osigura- osiguravamo
dragi nje Triksen celokupnost
gospodine… jedno od najbo- vaših dobara
ljih u regionu… i da ste, ma
šta da se
desi, u pra-
vim rukama!…

… da su
naši ugo-
vori nepo-
grešivi…

14
Kad to osiguranje
stupa na snagu? Ovako…

… Moja će
vam sekre-
tarica sprE-
miti tipski
ugovor… … A na snagu
Vi samo stupa odmah
treba da ga po uplati prve
potpišete … rate, to se
podrazumeva!!

Rober Triksen, direktor Ta… Tartuš, Gospodine Tarmuše,


Firme, gospodine, napra- Benžamen sa nama nema brige!
vili ste pravi izbor… Tartuš!

Ovaj… Predajem vas svojoj


Hoćete sekretarici, što se
da vam formalnosti tiče!
napišem
ček?
I želim vam
prijatan
dan,
gospodine
Tarmuše!

15
16
17
18
NA SPAVANjac!!!

19
Šta…
Ko
ste…

20
Pust…

PREKiNITE…

pu…
PUSTitE ME !!…

21
jaoJ !!

Au! Pobogu,
pustiTE mE !!…

22
GOSPODINE!!!
ALO!!! odgovorite!!

ALO! IMA LI JOŠ


KOGA U KUĆI?!
KAKO SE ZOVETE?!

GOSPODINE! mene…
ČUJETE LI
VI mENE?!

… Jako
boli …
glava…

Dajte! Totalno je ošamućen! … Malo više!


Neka ga neko odnese do kamiona
i neka se pobrine za njega!
LEVO!

Smetate
nam tu!!
Oslobodite
prolaz!!

23
jesam ti lepo rekao!

Jesam li ti
rekao da ne
posuđuješ
sestri kameru!!!

VIDI!!!
SVAKA ČAST!!

VIDI ŠTA
propuštam,
TAKO TI
SVEGA!!

… I još se muče
da je ugase…
Celu sam kasetu
mogao da usnimim,
boga ti tvoga!!

U svakom slu- Pogledaj


čaju, znaju šta samo
rade ovi momci! kako
brzo sve
izgore!!

Ovaj put bi tre-


balo da kupimo
njihov božićni Tja! Nisu čak ni velike
kalendar… merdevine izvadili!..

24
… Izgore?…

Eto ga! Pogledaj,


krov se urušava…

A NAŠA kamera je
kod tvoje Sestre…

25
26
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

741.5

ШАБУТЕ, Кристоф, 1967-


    Čistilište / Šabute ; sa francuskog preveo
Goran Kostrović. - Beograd : Besna kobila,
2019 (Zemun : AMD Sistem). - 195 str. :
ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Francuska veza.
Četvrta isporuka)

Prevodi dela: Purgatoire - Intégrale /


Chabouté. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-88389-23-5
COBISS.SR-ID 276939788