You are on page 1of 1

S.C. Azur Design S.R.L. / S.A.

str. Izvorul Rece nr. 7


Localitate Bucuresti, judeţ/sector 4
Cod unic: RO 17793920
Tel.: 0742 213 655
nr. 1 data 29.03.2012

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că Dl./Dna Iordache Simona fiul/fiica lui Gheorghe şi a
Mariana născuta la data de 05.08.1981 în localitatea Braila judeţ (sector) Braila cod numeric
personal 2810805090028 domiciliat (-ă) în localitatea Bucuresti str. Aleea Suraia nr. 1 bl. 30
sc. 1 et. parter ap. 4 judeţ/sector 3, posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie RT
nr. 576364, eliberat de SPCEP S 4 biroul nr. 3 la data de 11.07.2008 este angajat (-ă) la S.C.
AZUR DESIGN S.R.L. pe durată nedeterminată, în funcţia de REFERENT ECONOMIST IN
COMERT SI MARKETING. având un salariu de bază brut lunar de încadrare de 201 lei/lună în
baza contractului individual de muncă nr. 1 din 10.08.2011 înregistrat la registrul
Inspectoratului Teritorial de Munca al mun./jud. Bucuresti

Se eliberează prezenta spre a-i servi la inscrierea copilului la gradinita nr. 24 , sector 3,
Bucuresti.

ANGAJATOR

Iordache Daniel - Viorel


..............................................
(nume şi prenume)
..............................................
(funcţie)
Administrator

..............................................
(semnătura)