You are on page 1of 2

FITXA CURTMETRATGE

CURTMETRATGE MAJOR CURTMETRATGE INFANTIL

FALLA:

TITOL:
SINOPSI:
ACTOR (NOM i DNI) PERSONATJE