You are on page 1of 10

Kalipunan ng

mga
Akademikong
Sulatin
Ipinasa ni:
Mary Dexie C. Delfin
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
Kalipunan ng
mga
Akademikong
Sulatin
Ipinasa ni:
Mary Dexie C. Delfin
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
Kalipunan ng
mga
Akademikong
Sulatin

Ipinasa ni:
Alyssa G. Beso
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
Kalipunan ng
mga
Akademikong
Sulatin

Ipinasa ni:
Camille Jean Ignacio
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
Kalipunan ng
mga
Akademikong
Sulatin

Ipinasa ni:
Hazel C. Valles
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
Kalipunan ng
mga
Akademikong
Sulatin

Ipinasa ni:
Julie Anne R. Macario
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
Kalipunan ng
mga
Akademikong
Sulatin

Ipinasa ni:
Angelica O. Balasa
Grade 12 Deuteronomy

Ipinasa kay:
Mr. Arsenio O. Agana
TALAAN NA NILALAMAN

ABSTRACK
BIONOTE
REPLEKSIBO SANAYSAY
TALUMPATI
LAKBAY SANAYSAY
PHOTO ESSAY
Naging Masagana Ang Buhay Sa Una,
Subalit Bumagsak sa Hirap

Una sa lahat tanongin natin ang nararamdaman ng mga taong


mayaman? Una lahat ng bagay ay kaya nilang bilhin, lahat ng mga
pangangailangan ay kaya nilang ibigay, lahat ng mga bagay ay kaya
nilang gawin. Subalit tanungin din natin Kung ano ang nararamdaman
ng mga taong lumaki sa hirap, ang mga tao na lumaki sa hirap ay
dapat natin paka tandaan na sisikap tayo sa ating pag aaral upang
tayo ay maka pag tapos n gating pag aaral at maka hanap ng magandang
trabaho. At hindi lamang tayo makakita ng magandang trabaho, kundi
di para maiahon natin an gating mga magulang sa hirap ng buhay.

Sa Unang Larawan na inilagay ko ay tungkol sa isang pamilya


na masagana, masagana ang buhay, merong masasarap na pagkain,
merong maayos na tirahan, merong magarang sasakyan. Subalit sa
nakikita ko sa Ikawalang Larawan ay isang bata na nalulung sa
barkada, sa bisyo, at isang Gastadorang bata. Hindi niya alam na
ang kayaman ay dapat pangalagaan kasi kapag ito ay inabuso ay hindi
mo lang mamalayan na biglang nalang ito mawala ng walang dahilan.
Kaya nasa kitata ko sa Ikatlong Larawan ay isang pamilya na lumaki
sa kahirapan ang kanyang mga anak. Kasi nakitata ko ngayon ay mas
masarap na lumaki sa hirap ng buhay kaysa lumaki sa yaman. Dahil
kapag tayo ay lumaki sa hirap, ang mga bagay ay kailangan natin
pag larawan ay isang pamilya noon na ng galing sa masaganang buhay
na umabot sa kahirapan, na dati ay maraming pera, lahat ng bagay
na bibili, lahat ng pangangailangan ay nabibigay ng kanyang
pamilya. Subalit sa pagiging gastadora ng kanyang anak ngayon ay
nagging mahirap na ang kanilang buhay, ang lahat ng bagay ay pinag
hihirapan na ng kanyang mga magulang na masagana noon. SA Nakikita
ko sa aking inilagay na larawan ay ngayon ay nangangalakal nalng
sila para merong may makain ang kanyang Pamilya.
Dapat Natin Paka Tandaan Na Ang Yaman Ay Hindi Tumatagal Sa
Isang Pamilya Kung Ito Ay Inabuso. Dapat Natin Tandaan Na Kung Ano
Ang May Meron Tayo Ay Dapat Natin Pahalagahan At Wag Natin Ito
Abusohin. At sa huli Mayaman man tayo o Mahirap dapat maging Pantay
– Pantay Tayo sa Isa’t – isa.