You are on page 1of 1

a HUNYO 13,2019

Bilano bavani -

Rizal at Bonifacio
'di lumusot sa l(arnara
Nanghihinayang si Caloocan City Bep. Edgar
Erice na hindi lumusot sa Kamara ang panukalang
batas na nagdedeklara kina Jose Rizal at Andrea
Bonifacio bilang mga pambansang bayani.
Ang House Bill 2762 ay inihain ni Erice na nag-
lalayong tugunan ang umano'y pagpapabaya at
kawalan ng aksyon ng gobyerno tungkol sa isyu ng
pambansang bayani.
Subalithindiman lang umabot ang panukala sa
committee level.
Ayon sa kongresista, nakalulungkot na hang-
gang ngayon ay hindi maituturing na pambansang
bayanisina Rizal at Bonifacio kung teknikal o legal
ang pag-uusapan.
Ito lamang umano ang paraan para suklian anq
kabayanihariat sakripisio nina Rizat at Bonifaci6
para pagsumikapang mapalaya ang Pilipinas mula
sa mga mananakop.
lpinagtataka pa ng kongresista na bagama't
may mga panukala sa Mababang Kapulungan
para matigil na ang debate tulad n9 pagdedeklara
sa waling-waling bilang pambansang bulaklak at
ang balangay bilang pambansang bengka ay hindi
man lang naisip isama ang siniman-kiha Rizal at
Bonilaeio. (Gemma Amargo-carcia)
g*-!c7.