You are on page 1of 7

FEN

Fen je električni uređaj za sušenje kose. Izumiteljem ovog uređaja smatra se francuski frizer Aleksandar Godfoj koji ga je i
prvi primjenio u svom salonu 1890. Sastavljen je od kombinovanih elemenata — grijača i ventilatora. Pokretanje
ventilatora vrši motor male snage (oko 10W), koji ubacuje vazduh kroz otvore na bočnim zidovima fena, tako da struji
pored grijača, a zatim, tako zagrijan, izlazi kroz otvor na prednjem dijelu aparata. Prekidač za komandu postavlja se na
ručku, i ima jedan ili dva stepena uključenja.
KALORIFER
Kalorifer je uređaj za grijanje prostorija toplim zrakom. Kalorifer namijenjen grijanju velikih radioničkih, skladišnih,
izložbenih i drugih hala postavlja se na zid ili strop. Sredstvo za grijanje može biti para, vrela ili topla voda ili se zagrijava
el. energijom. Na ulaznoj strani nalazi se ventilator i nastavci za dovod zraka izvana, iz prostorije ili za kombinirani dovod,
dok se na izlaznoj strani prigrađuju elementi za raspodjelu i usmjeravanje toploga zraka dovoljna dometa i prikladne
brzine strujanja, a mogu se dodati i filtri, ovlaživači i sl.
TERMOAKUMULACIONA PEĆ
Termoakumulaciona a peć sprema (akumulira) toplinu koju električni grijači stvaraju noću, kad je električna
energija jeftinija, a tokom dana tu toplinu polagano odaju i zagrijavaju prostoriju. Poseban automatski uređaj reguliše
zagrijavanje jezgre, a da bi se održala određena sobna temperatura, regulatori topline i vremenske sklopke otvaraju prolaz
za ugrijani zrak, te uključuju i isključuju ventilator.
KLIMA UREĐAJ
Klima uređaj je toplinska pumpa za zrak. Služi kao sredstvo hlađenja ili grijanja prostorija.Svaki klima uređaj mora biti
namijenjen za prostoriju u koju se namjerava postaviti. Parametri koji čine razliku između veličine i snage klima uređaja
su sljedeći: položaj prostorije, toplinska izolacija kuće ili stana, električni uređaji u prostoriji, broj ljudi koji koriste
klimatizirane uređaje, te kvaliteta površina izrađenih od stakla u prostoriji.
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA
Mašina za pranje veša ili, kraće, veš mašina predstavlja poluautomatsku kombinovanu mašinu namjenjenu za pranje
prljavog veša. Naziv veš mašina upotrebljava se za mašine koje upotrebljavaju vodu za pranje umjesto hemijskog
čišćenja, gde se koriste i hemikalije. Prvu veš mašinu je konstruisao njemački naučnik Jakob Kristijan Šefern 1767.
Godine.
MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA
Mašina za pranje sudova je mehanički uređaj za pranje posuđa i pribora za jelo. Mašine za pranje sudova mogu se naći
u restoranimai u privatnim kućama. Za razliku od ručnog pranja posuđa, koje se oslanja uglavnom na fizičkom ribanju da
se ukloni prljavština, mašina za pranje sudova mehanički čisti prskanjem tople vode, obično između 55 i 75 °C po
sudovima, a na nižim temperaturama prska toplu vodu na osjetljivim predmetima.
FRIŽIDER
Frižider je rashladni uređaj, koji je u najširoj primjeni u domaćinstvima, gdje se koristi za čuvanje hrane na
niskim temperaturama. U frižideru je temperatura između +5 i -20°C u (okviru zamrzivača), dakle, niža je od vanjske
(sobne) temperature