You are on page 1of 1

PRIJAVA UČEŠĆA

Ime i prezime: ______________________________________________________________


Radna organizacija: ___________________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Telefon: __________________________________
Fax: ____________________________________
e-mail: ______________________________________
Datum uplate: ______________________________ Potpis: ____________________
Iznos kotizacije je 150€ do 22.04.2019., poslije toga 170€ sa PDV-om.

ZA UČESNIKE IZ CRNE GORE, uplatu izvršiti na: Žiro račun br. 510-21265-71, CKB Podgorica.

Prijavu ispunjava svaki učesnik Savjetovanja.


Radne organizacije koje vrše kolektivnu prijavu učešća, uz pojedinačne prijave, prilažu i
spisak učesnika koje prijavljuju.
Ispunjenu prijavu treba najkasnije do 03.05.2019. poslati na sljedeću e-mail adresu ili fax:

Snežana Stanković Crnogorski Komitet CIGRE


E-mail: snezana.stankovic@cigre.me
Tel: +382 20 404 951
Fax: +382 20 203 186
http://www.cigre.me