You are on page 1of 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Kelas : 5 Ibnu Batutah

Bilangan Murid : 35 Orang

Tarikh : 3 Ogos 2017 (Khamis)

Masa : 9.00- 9.30 pagi

Tajuk/ Tema : Cergas dan Segak

Kemahiran fokus : Berkebolehan mengenal pasti tahap kecergasan fizikal berasaskan ujian SEGAK

Standard Kandungan : 3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan

Standard Pembelajaran : 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard
Kecergasan
Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK
4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma ujian SEGAK.
4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri berasaskan kesihatan

Pengetahuan sedia ada : Murid selalu menggunakan kemahiran tersebut ketika bermain bola.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Psikomotor – Berkebolehan mengukur tahap kecergasan


Kognitif - mengenal pasti tahap kecergasan fizikal
Afektif – Bekerjasama membantu rakan sepanjang aktiviti PdP.

EMK : Kreativiti dan Inovasi- elemen persekitaran – menggalakkan idea kreatif.

Sumber/BBM : Skital dan Kon

1
Langkah/ masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan
Permulaan Fasa Permulaan:
Memanaskan Badan Dalam kawasan yang telah ditetapkan: -cd,laptop, speaker
(5 minit)  Murid melakukan senaman aerobik dengan mengikut setiap - Kawasan lapang
gerak-geri guru dengan iringan muzik - Kaedah
 Guru memfokuskan regangan otot di bahagian lengan dan kinestatik,
kaki kerana banyak digunakan semasa aktiviti hari interpersonal
berkenaan - Berkumpulan

Perkembangan
Langkah 1 : Dalam kawasan yang telah ditetapkan: Fasa Imaginasi :
(12 minit) 1. Murid dalam kumpulan kecil. -cetusan idea
“ Data Kuat” 2. Seorang murid melontar buah dadu dan lihat abjad yang berdasarkan
ditunjukkan. pengalaman
3. Lakukan aktiviti dengan merujuk carta 'DataKuat'.
4. Ulang aktiviti mengikut giliran. Fasa
Perkembangan:

-Murid melakukan
teknik yang diajar
dengan poster dan
lakuan yang betul.

2
Langkah/ masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan
Fasa Imaginasi :
cetusan idea
berdasarkan
pengalaman
kontekstual
Fasa
Perkembangan:

-Murid melakukan
teknik yang diajar
dengan poster dan
lakuan yang betul.
-Kaedah kinestatik,
interpersonal.
-Kontekstual dan
ruang

Fasa Tindakan :
Kemuncak Permainan Kecil Dalam kawasan yang telah ditetapkan:
“ Relay kekuatan daya dan 1. Murid berbaris dalam kumpulan kecil. -merekabentuk satu
(8 minit) tahan “ 2. Apabila isyarat diberi murid pertama akan berlari ke petak aktiviti. permainan
3. Pilih sekeping kad dan lakukan aktiviti yang dinyatakan selama 30
saat. Rakan
(pencatat) akan mengira dan mencatatkan pencapaian rakannya. -Kaedah kinestatik
4. Murid yang selesai melakukan aktiviti akan menggantikan tempat dan interpersonal
pencatat. -Kreativiti
5. Pencatat akan berlari ke tempat mula dan sentuh rakan untuk
meneruskan

3
Langkah/ masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan
Penutup Fasa Penutup:
Aktiviti Gerak Kendur dan Dalam kawasan yang telah ditetapkan: - Guru membuat
(5 minit) mengimbas kembali pelajaran  Guru bersoal jawab mengenai lakuan refleksi bersama
pada hari berkenaan  melambung, melantun dan menyambut bersama murid murid-murid
 Kemudian guru memimpin murid-murid untuk mengelilingi
kawasan aktiviti dengan melakukan sedikit aktiviti gerak -menguji
kendur kefahaman mereka
melalui kad soalan

-kaedah kinestatik,
verbal dan
intrapersonal

Refleksi :

Ulasan Pensyarah :