You are on page 1of 3

Tekst

Tekst (lat. textum: tkivo) je ograničena,


povezana izjava pisanim jezikom, u širem
smislu, i nepisanim jezikom, kao što je
pjesma, film ili kazalište.

Najstariji su hrvatski tekstovi pisani svojevrsnom


mješavinom hrvatske inačice staroslavenskog jezika
i arhaične čakavštine te isključivo glagoljicom.
Molitva "Oče naš" u tri vrste glagoljice u rasporedu:
Na lijevoj strani starija obla glagoljica, u sredini
hrvatska uglata glagoljica, na desnoj strani
brzopisna kurzivna glagoljica.

Vrste tekstova
Tekstovi su podijeljeni prema vrsti jezika
koji se koristi, prema korištenju teksta i
prema publici teksta, koja se određuje
prema formalnosti i izboru pojmova.

Podjela temeljem jezika, tekst može biti:

Novinarstvo
Književnost
Znanstvena literatura
Upravni i pravni tekst
Oglašavanje
Prema metodi, razlikuje se:

Opis
Priča
Informacija
Argument
Objašnjenje
Proročki tekst

Dobavljeno iz
"https://hr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Tekst&oldid=3991512"

Zadnji je put uređivala/uređivao s…

Sadržaji se koriste u skladu s CC BY-SA 3.0 osim


ako nije drukčije navedeno.