You are on page 1of 1

IBU/BAPA/PENJAGA

____________________

____________________

PENGETUA,

Smk Datuk Haji Ahmad Badawi,

13200 Kepala Batas, Pulau Pinang _ September 2016

TUAN,
KEBENARAN MENYERTAI PERTANDIGAN BOLING PADANG PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG

Dengan segala hormatnya , perkara di atas dirujuk.

2. Saya ______________________ No.Kad Pengenalan ____________________ waris


kepada __________________________ Tingkatan _______ membenarkan anak saya
menyertai Pertandingan Boling Padang Peringkat Negeri Pulau Pinang yang akan
diadakan pada 26,27 dan 28 september 2016 .

3. Kerjasama dan keprihatinan pihak tuan amat dihargai .

Sekian ,Terima Kasih,

Yang benar,

______________
( )