You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)

TAHUN 2
Mata Pelajaran : Matematik
Tahun : 2 Lily
Bilangan Murid : 35 orang
Tarikh : 20 Februari 2019
Hari : Selasa
Masa : 8:30 hingga 9:30 pagi
Tema : Sukatan dan Geometri
Tajuk : Isi Padu Cecair

10. Standard Kandungan


6.3 Isi padu cecair

11. Standard Pembelajaran


6.3.2 Menyukat isi padu cecair
6.3.3 Menganggar isi padu cecair

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat :

i. menyukat isi padu cecair dengan tepat.


ii. menganggar isi padu cecair dengan bacaan yang betul.

Elemen Merentak Kurikulum (EMK) : Kelestarian Alam Sekitar, Sains dan Teknologi,
Kreativiti dan Inovasi, kerjasama, kerajinan.

Bahan Bantu Belajar (BBB) : Tiga botol (500ml), air, 3 cawan

Aktiviti Pengajaran dan


Langkah Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Soalan : 1. Guru akan membuat sesi soal
1. Siapakah bawa air ke jawab dengan murid.
Set Induksi
sekolah? 2. Murid akan ditunjukkan 3 jenis
(5 minit)
2. Berapa isi padu air itu? botol berisi air yang berlainan
bentuk dan saiz.
3. Macam mana kita tahu isi 3. Guru meminta murid membuat
padu air? anggaran perbezann isi padu
4. Apakah alat yang kita botol yang ditunjukkan.
boleh guna? 4. Guru membuat penjelasan
tentang konsep ketekalan isi
padu.
Jangkaan Jawapan :
2. 500 ml, 800 ml, 1000ml
3. teka, sukat
5. Saya bawa 500 ml air.

Stesen Isipadu 1. Murid akan dibahagikan kepada


A beberapa kumpulan dan
B
C dibekalkan dengan sehelai
kertas jawapan.
Bahan : 2. Murid akan bergerak mengikut
1.botol 100plus stesen.
2.botol pepsi 3. Murid akan menuangkan air
3.mirinda yang berada dalam botol dan
Langkah 1
dimasukkan ke dalam bekas
(15 minit)
sukatan yang disediakan.
4. Seterusnya, murid akan
menyukat isi padu cecair
dengan menggunakan bahan
yang disediakan.
5. Murid perlu menulis jawapan di
atas kertas yang disediakan.

1. Dalam kumpulan yang sama,


murid akan dibekalkan
beberapa sebatang pen marker
dan satu botol kosong.
Langkah 2
2. Wakil bagi setiap kumpulan
(20 minit)
diminta untuk mencabut 3
keping kad di hadapan kelas.
3. Secara berkumpulan, mereka
harus berbincang untuk
menganggar dan menanda
sukatan isi padu pada botol
yang telah diberikan.
4. Seterusnya, murid perlu
menyukat isi padu air di dalam
bekas silinder, kemudian
membandingkan sukatan
tersebut dengan anggaran yang
telah ditanda pada botol.
Situasi 1 1. Secara berkumpulan, mereka
Jual beli air di pasar malam. perlu berbincang dalam
kumpulan bagi melakonkan
Situasi 2 mengikut situasi yang diberi.
Jumlah ubat di farmasi
Pengayaan
1.Murid akan dibekalkan lembaran
kerja.
Langkah 3 2. Guru akan membimbing dan
(15 minit) menyemak jawapan murid.

Pemulihan
1. Murid dibekalkan lembaran
kerja.
2. Guru akan membimbing murid
bagi mengenalpasti isi padu
dengan betul.
1. Murid perlu membaca semula isi
padu yang terkandung dalam
Penutup
bahan.
(5 minit)
2. Guru merumuskan isi pelajaran
pada hari tersebut.
Pengayaan

Bulatkan anggaran jumlah isi padu bagi setiap gambar.

Bekas

750 mŁ 250 mŁ

500 mŁ 1Ł

650 mŁ 4Ł
8Ł 2Ł

10 mŁ 100 mŁ

Pemulihan

2 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

1 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

4 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟