You are on page 1of 2

Ramon Magsaysay

(Dis. 30, 1953- Mar. 17, 1957)

 Sa kanyang termino, literal niyang binuksan ang pinto ng Malakanyang sa publiko at


matagumpay din niyang napanumbalik ang tiwala ng mga Pilipino sa Hukbong Sandatahan ng
Bansa.

 Bilang pagtupad sa kaniyang pangako noong panahon ng kanyang pangangampanya, binuo ni


Presidente Magsaysay ang Presidential Complaints and Action Committee. Ang ahensyang ito
ang naatasang duminig sa mga hinaing ng taumbayan at bigyan ito ng solusyon sa lalong
madaling panahon.

 Itinuturing ng kasaysayan ang kanyang administrasyon bilang pinakamalinis na pamahalaan


mula sa kurapsyon. Sa katunayan, kinilala ang Pilipinas noon bilang 2nd Cleanest and Well-
Governed Country sa buong Asya.

 Tumutok sa pagpapalago ng Sektor ng Agraryo si Magsaysay. Kabilang sa mga batas na kanyang


isinulong upang maisakatuparan ang kanyang mithiin ay ang pagtatatag ng Resettlement and
Rehabilitation Administration o NARRA na nagbigay ng lupa sa mga walang nito. Higit na itinuon
ang proyekto para sa mga rebel returnees na naninirahan sa Palawan at Mindanao.

 Nilagdaan din niya ang Republic Act No. 1199, na nagbigay ng seguridad sa trabaho sa mga
nagsasaka ng lupang hindi nila pagmamay-ari.

 Sa pamamagitan naman ng Republic Act Number 821, nagawa rin ni Pangulong Magsaysay na
makapagtatag ng Agricultural Credit Cooperative Financing Adminstration na
makapagpapahiram ng kinakailangang puhunan sa mga maliliit na magsasaka.

Elpidio Quirino

(Abril 17, 1948- Dis. 30, 1953)

 Sa tulong ng Estados Unidos at pangunguna ni Quirino, umusbong ang maraming pabrika sa


bansa na nagbigay ng oportunidad sa mga Pilipino na magkaroon ng trabaho.

 At dahil lumalago ang industriyalisasyon sa bansa, ipinatayo niya ang mga hydroelectric power
plants sa Maria Cristina Falls at sa Bulacan upang punuan ang lumalaking pangangailangan ng
bansa sa kuryente.

 Pinagbuti rin ang sistema ng irigasyon para sa pagpapalago naman ng Sektor ng Agrikultura.

 Naitatag din sa termino ni Quirino ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga rural bank. Ang
mga ito ang nakapagpapautang sa mga magsasaka para sa kanilang pinansyal na suporta.

 Itinatag din sa Administrasyong Quirino ang Social Security Commission at ang President’s
Action Committee on Amelioration na nagbibigay ng ayuda at pautang sa mga mahihirap na
Pilipino.
 Sa termino ni Quirino, binuo ang Integrity Board upang bigyan ng tugon ang lumalakas ng
panawagan noon para sa pagsasaayos ng estado ng gobyerno laban sa kurapsyon, bagay na
nabahiran ng mantsa maging si Pangulong Quirino.

Manuel Roxas

(Mayo 28, 1946- Abril 15, 1948)

 Sa admnistrasyon din ni Roxas nagbuo ang konsepto ng pagtatatag ng Bangko Sentral ng


Pilipinas upang mapayabong ang ekonomiya ng bansa.

 Dagdag pa r’yan, tinutukan din ni Roxas ang Sektor ng Agrikultura. Ipinroklama niyang gawing
epektibo sa buong bansa ang Rice Share Tenancy Act of 1933, na sinusugan ng Republic Act
1946 o ang Tenant Act.

 Ipinagkaloob din ni Roxas ang amnestiya sa lahat ng mga kinasuhan at sinasabing


nakipagsabwatan sa mga Hapon, kabilang na si dating Pangulong Jose P. Laurel.

 Ang desisyong ito ni Pangulong Roxas ay nagbunga ng muling pagkakaisa ng mga Pilipino.

 Bagama’t pagbangon ang naging tema ng bawat pagkilos ng Administrasyong Roxas, binalot
naman ito ng mga kontrobersiya. Kabilang dito ang kurapsyon sa kanyang pamahalaan at ang
pang-aabuso ng militar sa kanayunan na nagpaigting muli sa kilusang makakaliwa – ang Hukbo
ng Bayan Laban sa Hapon o HUKBALAHAP, na pinamumunuan ng kanilang supremong si Luis
Taruc.