You are on page 1of 34

‫בינה מלאכותית –‬

‫מייתרת את האדם‬
‫או מעצימה אותו?‬
‫ד"ר דוד גלולה‬
‫זה בידיכם!‬
‫ד"ר דוד גלולה‬
‫מחקר ופיתוח‬ ‫הוראה והדרכה‬ ‫יישום וייעוץ‬
‫ראש מכון המחקר‬ ‫מרצה במכללות‬ ‫מנכ"ל חברת ‪ProUX‬‬
‫האקדמי ‪UED‬‬ ‫האקדמיות עמק‬ ‫לניהול פרויקטי תוכנה‬
‫יזרעאל‪ ,‬צפת‪ ,‬תל אביב‪-‬‬ ‫וחווית משתמש‬
‫יפו‬
‫שותף‪-‬מייסד בהקמת‬
‫התוכנית ללימודי ‪UX‬‬
‫ביחידה ללימודי חוץ‬
‫באוניברסיטת חיפה‬
‫מה יש לצ'רלי צ'פלין לומר לנו?‬

‫הנאום של הספר מתוך הסרט "הדיקטטור הגדול" (‪)1940‬‬


‫מה האיומים‬
‫העיקריים על‬
‫האנושיות?‬

‫• מקצועות ותפקידים שעלולים להיעלם‬


‫• חוסר חום‪ ,‬אמפתיה וחמלה‬
‫• ייתור של האדם והייחוד שלו‬
‫סוגי בינה מלאכותית‬

https://apro-software.com/machine-learning-and-deep-learning/
‫קווי ייצור שלמים הופכים לאוטומטיים‬
‫מקצועות שלמים עשויים להיעלם‬
‫חום?‬
‫חמלה?‬
‫אמפתיה?‬
‫נגעו בציפור נפשנו‬
‫הם‬
‫עושים‬
‫את זה‬
‫יותר טוב‪,‬‬
‫אז מה?‬
‫לאדם‬ ‫ייחודי‬ ‫רפטטיבי‬ ‫לטכנולוגיה‪ ,‬ל‪AI-‬‬

‫‪ .1‬החלוקה הקלאסית‬
‫הפסדנו וניצחנו‬

‫כחול עמוק מנצח את אלוף העולם במשחק שחמט (‪)1997‬‬ ‫אלפא גו מנצח את אלוף העולם במשחק גו (‪)2016‬‬
‫מישהו קונה כרטיס?‬
‫‪ .2‬זה טעים לה?‬
‫‪ .3‬הרוח האנושית מנצחת‬
Empowerment
is not a destination,
but a journey

From User empowerment


in mental health report (2010)
World Health Organization
‫העצמה‬
‫אישית‬ ‫מה זה העצמה?‬
‫האדם כלפי עצמו‬ ‫רכישת עוצמה על‬
‫העצמה‬ ‫ידי העצמי ‪-‬‬
‫מקצועית‬ ‫תהליך‬
‫האדם כעובד ביחס‬
‫לארגון‬ ‫אינטראקטיבי‬
‫המתרחש בין‬
‫העצמה‬ ‫המועצם לבין‬
‫קהילתית‪-‬‬ ‫עצמו ובינו לבין‬
‫סביבתו‬
‫חברתית‬ ‫(גילת‪)2000 ,‬‬
‫האדם כלפי החברה והקהילה‬
‫ממדי העצמה אישית‬
‫שליטה‬
‫עצמאות‬ ‫(‪)Mastery‬‬
‫(‪) Independence‬‬ ‫המידה בה אדם מרגיש‬
‫שהוא שולט בחייו‬
‫המידה בה מתאפשרת לו לאדם‬
‫יכולת יצירה ויוזמה של פעולות‬

‫מסוגלות עצמית‬
‫משמעות‬
‫(‪)Self efficacy‬‬
‫(‪)Meaning‬‬ ‫האמונה של היחיד ביכולתו‬
‫הערך המיוחס למטרת‬ ‫לבצע באופן מיומן את משימותיו‬
‫המשימה כפי שהוא נשפט‬
‫ביחס לסטנדרטים ולאידיאלים‬
‫של היחיד‬
‫אז‪ ,‬למה לי העצמה עכשיו?‬

‫השוק כבר נמצא‬


‫בבשלות לאחר שכבר‬ ‫הטכנולוגיות‬
‫רווה מהפונקציונליות‬ ‫החדשות הן כבר‬
‫והחוויה‬ ‫הרחבה של האדם‬

‫שניידרמן כבר ב‪1990-‬‬


‫קורא להעצים את‬
‫המשתמשים של‬
‫הטכנולוגיה‬
Design method built from a :‫שיטת האפיון‬
‫עיצוב מעצים‬
collection of design rules and ‫משתמש‬
User Empowering
Design
principles aiming to design HCI
systems that meet the need for
empowerment. (Gallula, 2014)
‫כמה שאלות על‬
‫העצמה וטכנולוגיה‬
‫• כל אדם יכול להעצים?‬
‫• טכנולוגיה יכולה‬
‫להעצים?‬
‫• מה היחס שלנו‬
‫לטכנולוגיה?‬
‫ככל שהטכנולוגיה‬
‫סביבנו מפותחת‬
‫יותר‪ ,‬כך גובר‬
‫הצורך במגע‬
‫אנושי‬
‫)‪(Naisbitt, 1999‬‬
‫כמה עקרונות של ‪UED‬‬

‫להעצים יכולות שהאדם לא יכול‬ ‫‪.1‬‬


‫בעצמו‬
‫להגביר תחושת שליטה‪ ,‬עצמאות‬ ‫‪.2‬‬
‫ומסוגלות עצמית‬
‫לחזק את לוז האנושיות‬ ‫‪.3‬‬
‫להיות מאחורי הקלעים – "איתו ולא‬ ‫‪.4‬‬
‫מולו"‬
‫‪ .1‬להעצים‬
‫יכולות שהאדם‬
‫לא יכול בעצמו‬
‫שליטה‬
‫יכולת תכנון וניבוי‬
‫‪ .2‬להגביר‬
‫תחושת‬
‫שליטה‪,‬‬
‫עצמאות‬
‫אי תלות בגוף שלישי‬ ‫עצמאות‬
‫ומסוגלות‬
‫עצמית‬
‫מסוגלות עצמית‬
‫התנסות בטוחה‬
‫‪ .3‬לחזק את לוז האנושיות‬

‫אנושיות‬
‫שיפור אישי‬
‫ביטוי אישי‬
‫השפעה על אחרים‬
‫חדוות הגילוי‬
‫משוב מחברים למציאות‬
‫לחזק את המיוחדות‬
‫האנושית‬
‫‪ .4‬להיות איתו‬
‫המערכת צריכה לתת תחושת באטלר‬
‫בלתי נראה‪ ,‬חסר רצונות וצרכים משלו‪,‬‬
‫הנותן מקום מושלם לאדם להתנהל‬
‫ולא דורש ממנו דבר‪ ,‬לא שכר‪ ,‬לא‬
‫מחמאות‪ ,‬כלום‪ ,‬נטול אגו לחלוטין‪.‬‬
‫מה מכון ‪ UED‬עושה?‬
WWW.UED.AC