You are on page 1of 1

Nume: Lazăr Andreea

E-mail: aelena665@yahoo.com

Data: 14.6.2019

Facultate: Inginerie Medicală

Discipline: Chimie organică

Rezultat: 2 / 15

Este binevenită o recapitulare a programei


analitice, ı̂n vederea unui rezultat de succes
la concursul de admitere ı̂n UPB.