You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN BESAR

Sijil
Penghargaan
Dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan terima kasih kepada

PUAN KAMARIAH BINTI HASSIM

Di atas kerjasama dan sumbangan selaku

Pemeriksa Kira-Kira
Persatuan Ibu Bapa dan Guru
Sesi 2018/2019
………………………………….
(PN. SHARIFAH KALSOM BT. SYED SALLEH)
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Pengkalan Besar