You are on page 1of 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURA,

23000 DUNGUN, TERENGGANU.


TEL: 09-8484798 FAX: 09-8456601
E-mel:smksura@smksura.edu.my

PEPERIKSAAN/UJIAN : ……………………………………………………………………………….

KELAS : ……………………

MATA PELAJARAN

KOD MATA PELAJARAN

MASA

TEMPOH

TARIKH

BILANGAN PELAJAR

BILANGAN HADIR

BILANGAN TIDAK HADIR

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR

GURU PENGAWAS PEPERIKSAAN MASA

GURU PEMERIKSA : ……………………………………………………………………………………


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURA,
23000 DUNGUN, TERENGGANU.
TEL: 09-8484798 FAX: 09-8456601
E-mel:smksura@smksura.edu.my

PEPERIKSAAN/UJIAN : ……………………………………………………………………………….

KELAS : ……………………

MATA PELAJARAN

KOD MATA PELAJARAN

MASA

TEMPOH

TARIKH

BILANGAN PELAJAR

BILANGAN HADIR

BILANGAN TIDAK HADIR

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR

GURU PENGAWAS PEPERIKSAAN MASA

GURU PEMERIKSA : ……………………………………………………………………………………


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SURA,
23000 DUNGUN, TERENGGANU.
TEL: 09-8484798 FAX: 09-8456601
E-mel:smksura@smksura.edu.my

PEPERIKSAAN/UJIAN : ……………………………………………………………………………….

KELAS : ……………………

MATA PELAJARAN

KOD MATA PELAJARAN

MASA

TEMPOH

TARIKH

BILANGAN PELAJAR

BILANGAN HADIR

BILANGAN TIDAK HADIR

NAMA PELAJAR TIDAK HADIR

GURU PENGAWAS PEPERIKSAAN MASA

GURU PEMERIKSA : ……………………………………………………………………………………