You are on page 1of 1

KEBAIKAN MELANCONG DALAM NEGARA

Isu/ tema’

KS/Fokus soalan

ISI 1
1.meningkatkan pendapatan negara
2.wang yang kita belanja akan mengalir dalam negara kita sendiri
3. wang yang kita belanjakan dapat dimanfaatkan oleh rakyat tempatan yang lain
seperti syarikat bas,peniaga gerai makanan serta penjual cenderamata.
4. Terbuktilah bahawa ISI merupakan KS

ISI 2
1. Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan
2. Penduduk tempatan mendapat peluang bekerja dengan agensi pelancongan
3. Pusat-pusat peranginan mendirikan hotel untuk menginapan pelancong dan
secara tidak langsung memerlukan pekerja
4. Nyatalah bahawa ISI merupakan KS

ISI 3
1.industri kraftangan dapat ditingkatkan
2.pelancong akan membeli hasil kraftangan sebagai cenderamata untuk keluarga
dan kawan-kawan
3. jika ke Perak pelancong akan membeli labu sayung sebagai hadiah untuk
keluarga atau simpanan sendiri.
4.Jelaslah bahawa ISI merupakan KS