You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBAK PAYA

KM. 13 TAMBAK PAYA


75460 MELAKA Fax/Tel : 06-2683733
Email : sktambakpaya@gmail.com

Rujukan kami : 500 / 4 / 1


Tarikh : 14 Januari 2019

Kepada :
Semua Guru Bahasa Melayu
SK Tambak Paya

Tuan / Puan,

MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI 1 / 2019

Perkara di atas dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa satu Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu Kali 1 / 2019 akan diadakan
berdasarkan ketetapan berikut:

PERKARA : MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI 1/2019


TARIKH : 14 JANUARI 2019
HARI : ISNIN
MASA : 2.15 PETANG
TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER SKTP

AGENDA :
1) Ucapan Pengerusi Majlis
2) Bacaan Doa
3) Ucapan Pentadbir Sekolah
4) Pengesahan Minit
5) Rancangan Pengajaran Tahunan dan Format Penulisan RPH
6) Keputusan UPSR 2018 dan Post Mortem
7) Perancangan Aktiviti Panitia 2019
8) LINUS 2.0
9) Laporan Pemulihan Khas
10) Laporan Pendidikan Khas
11) Jadual Penggubal Soalan Peperiksaan 2019
12) Jadual Pencerapan Di dalam Takwim Sekolah 2019
13) Penetapan Buku Latihan Murid
14) Laporan Kewangan Panitia
15) Minit Curai
16) Penggunaan Buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
17) Analisis dan Program Intervensi – Psikometrik Tahun 3 2018
18) Hal- hal lain.

3. Sehubungan itu, guru yang berkenaan diwajibkan hadir untuk bersama-sama membincangkan
perkara-perkara penting mengenai pelaksanaan tugasan. Kerjasama daripada tuan / puan didahului
dengan ucapan terima kasih.

Sekian , terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

..........................................................
( PN. NORHANIRA BT. MOKHTAR )
SETIAUSAHA,
PANITIA BAHASA MELAYU 2019
SK TAMBAK PAYA.