You are on page 1of 9

MUTU BETON 350 GRID

MASS PER UNIT 2.4 FC' 29050


WEIGHT PER UNIT VOLUME 24 FY 400000
MODULUS ELASTICITY 25332084.4 FYS 400000
STORY
DIMENSI BALOK
K1 900 X 1100 K7 800 X 1000 K11 700 X 900
K2 700 X 1100 K8 600 X 1000 K12 500 X 900
K3 500 X 900 K9 400 X 800 K13 300 X 700
K4 900 X 500 K10 800 X 400 K14 700 X 300
K5 500 X 500
K6 400 X 500

DIMENSI BALOK
BI BENTANG X 8500
H L/ 16 - L/ 18
531.25 472.2222 530
0.660377 > 0.3
B 2/3 X H 1/2 H
353.3333 265 350

BENTANG Y 7500
H L/ 16 - L/ 18
468.75 416.6667 460
0.652174 > 0.3
B 2/3 X H 1/2 H
306.6667 230 300

BA BENTANG X 8500
H L/ 16 - L/ 18
531.25 472.2222 450
0.555556 > 0.3
B 2/3 X H 1/2 H
300 225 250

BENTANG Y 7500
H L/ 16 - L/ 18
468.75 416.6667 400
0.625 > 0.3
B 2/3 X H 1/2 H
266.6667 200 250
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
X 8650 7500 7500 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Y 1345 2500 7500 3273 1727 7250 1780

LT 1 - LT 2 4.5
LT 2 - LT 3 4.5
LT 3 - LT 4 4.5
LT 4 - LT 5 4.2
LT 5 - LT 6 3
LT 6 - LT 7 3
LT 7 - LT 8 3
LT 8 - LT 9 3
LT 9 - LT 10 3
LT 10 - LT 11 3
LT 11 - LT 12 3
LT 12 - LT 13 3
LT 13 - LT 14 3
LT 14 - LT 15 3
LT 15 - LT 16 3
LT 16 - LT 17 3
LT 17 - LT 18 3
LT 18 - LT 19 3
LT 19 - LT 20 3
LT 20 - LT 21 3
LT 21 - LT 22 3
LT 22 - LT 23 3
LT 23 - LT 24 3
LT 24 - LT 25 3
LT 25 - LT 26 3
LT 26 - LT 27 3
LT 27 - LT 28 3
LT 28 - LT 29 3
LT 29 - LT 30 3
LT 30 - LT 31 3
LT 31 - LT 32 3
LT 32 - LT 33 3
LT 33 - LT 34 3
LT 34 - LT 35 3.5
LT 35 - ATAP 4.4
10 11
7500 3400
MUTU BETON 350 MUTU BETON

MASS PER UNIT 2.4 FC' 29050 MASS PER UNIT


WEIGHT PER UNIT VOLUME 24 FY 400000 WEIGHT PER UNIT VOLUME
MODULUS ELASTICITY 25332084 FYS 400000 MODULUS ELASTICITY

GRID NO 1 2 3 4 5 6 7 8
X 8650 7500 7500 6000 6000 6000 6000 6000
Y 1345 2500 7500 3273 1727 7250 1780
MUTU BETON 400

MASS PER UNIT 2.4 FC' 33200


WEIGHT PER UNIT VOLUME 24 FY 400000
MODULUS ELASTICITY 27081137 FYS 400000

9 10 11 STORY LT 1 - LT 4 4.5
6000 7500 3400 LT 4 - LT 5 4.2
LT 5 - LT 34 3
LT 34 - LT 35 3.5
LT 35 - ATAP 4.4
ASUMSI

DIMENSI BALOK
K1 1000 X 1200 K7 900 X 1100 K11 800 X 1000
K2 800 X 1200 K8 700 X 1100 K12 600 X 1000
K3 600 X 1000 K9 500 X 900 K13 400 X 800
K4 1000 X 600 K10 900 X 500 K14 800 X 400
K5 600X600
K6 500 X 500
BALOK

DINDING DALAM LANTAI 1-4 DINDING LUAR LANTAI 1-4


ELEVASI 4.5 m ELEVASI
BJ 24 KN/m3 BJ
KOEFISIEN 1.2 KOEFISIEN
BEBAN 129.6 KN/m2 BEBAN

DINDING DALAM LANTAI 4-5 DINDING LUAR LANTAI 4-5


ELEVASI 4.2 m ELEVASI
BJ 24 KN/m3 BJ
KOEFISIEN 1.2 KOEFISIEN
BEBAN 120.96 KN/m2 BEBAN

DINDING DALAM LANTAI 5-34 DINDING LUAR LANTAI 5-34


ELEVASI 3m ELEVASI
BJ 24 KN/m3 BJ
KOEFISIEN 1.2 KOEFISIEN
BEBAN 86.4 KN/m2 BEBAN

DINDING DALAM LANTAI 34-35 DINDING LUAR LANTAI 34-35


ELEVASI 3.5 m ELEVASI
BJ 24 KN/m3 BJ
KOEFISIEN 1.2 KOEFISIEN
BEBAN 100.8 KN/m2 BEBAN
PLAT

beban plat = koefisien SNI x BJ x elevasi


4.5 m ruang publik = 4.79
24 KN/m3 ruang pribadi = 1.92
0.8 gudang = 6
86.4 KN/m2 BJ 24 KN/m3

ruang pulik ruang pribadi gudang


lt 1 517.32 207.36 648
4.2 m lt 2 517.32 207.36 27
24 KN/m3 lt 3 517.32
0.8 lt 4 482.832
80.64 KN/m2 lt 5
lt 6
lt 7
lt 8
lt 9
3m lt 10
24 KN/m3 lt 11
0.8 lt 12
57.6 KN/m2 lt 13
lt 14
lt 15
lt 16
3.5 m lt 17
24 KN/m3 lt 18
0.8 lt 19
67.2 KN/m2 lt 20
lt 21
lt 22
lt 23
lt 24
lt 25
lt 26
lt 27
lt 28
lt 29
lt 30
lt 31
lt 32
lt 33
lt 34
dak