You are on page 1of 1

100

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ULU KINTA

PEPERIKSAAN BULANAN 2019


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
BERMASALAH PEMBELAJARAN

Pendidikan moral

Lili/orkid

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU

NAMA : _________________________________________

KELAS : _________________________________________

SILA BACA ARAHAN DENGAN BETUL SEBELUM MULA MENJAWAB SOALAN. TULIS
JAWAPAN DENGAN KEMAS