You are on page 1of 1

BIỂU MẪU Mã số F-QT26-1

PHIẾU KIỂM TRA AT XE / MÁY BƠM BÊ Sửa đổi 00


TÔNG – XE CHỞ BÊ TÔNG – XE BEN TỰ ĐỔ Hiệu lực 01/11/2015

Nhà thầu/Công ty quản lý: …………………………... Dự án: ……………………………………………………


Phụ trách Dự án: ……………………………………….
Thiết bị/máy móc: ……………………………………. Ngày kiểm tra: …../ ……. /…….
Số quản lý: …………………………………………….
Người vận hành: ………………………………………..
Hạn kiểm định: …../ ……. /……. Chứng chỉ nghề: Có Không

Hạng mục S TT Nội dung kiểm tra Đạt Ko đạt Nhận xét/yêu cầu
Hồ sơ kiểm định/hạn sử dụng
Xác định mối nguy khi làm việc với xe bơm bê
1
Xác định mối tông – xe đổ bê tông – xe ben tự đổ.
nguy/BPKS Biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các mối nguy đã
2
xác định
1 Khung gầm máy còn tốt
2 Bu lông định vị các khối có chắc chắn
3 Quạt, trục, puly, bánh răng có che chắn
4 Lốp xe có bị mòn
5 Còi/còi de
6 Rò rỉ dầu thủy lực
Các vấn đề 7 Ống dầu thủy lực còn hoạt động tốt
chung 8 Thắng xe hoạt động tốt
9 M áy hoạt động tốt
10 Cơ cấu quay, trộn bê tông
11 Chân chống có hoạt động tốt (*)
12 Hệ thống đèn
13 Kính chiếu hậu
14 Tình trạng vệ sinh
1 Hệ thống đồng hồ hiển thị tốt
Ghế ngồi còn điều chỉnh được, thoải mái cho người
Buồng lái 2
vận hành khi điều khiển
3 Cần điều khiển tốt
1 Bơm có hoạt động tốt (*)
2 Thùng chứa xi măng có vỉ đậy (*)
3 Có kẹp cao áp ở cuối phễu
Máy bơm 4 Hệ khí nén có hoạt động tốt
Có bộ phận ngăn quả bóng xốp trở thành vật nguy
5
hiểm (*)
6 Xích tải, cánh khuấy còn tốt
1 Đường ống có bị rò rỉ
2 Cần bơm nứt, chốt mòn
3 Nối ống có tốt (*)
Hệ thống ống
4 Có xích chống rơi cho ống xả bê tông (*)
bơm
5 Ống xả bê tông bằng cao su có tốt (*)
6 Bộ phận thủy lực nâng cần bơm tốt
7 M âm xoay hoạt động tốt
KẾT LUẬN/YÊU CẦU …………………………………………………..............................................................................................................
................................…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: (*) Kí hiệu bắt buộc phải kiểm tra trước khi vận hành, mục nào không/chưa áp dụng thì ghi (N/A)

Cán bộ An toàn Tổ điện máy CT/Người vận hành


(Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký và ghi rõ họ tên)