You are on page 1of 1

SMK TENGKU MAHMUD

ISKANDAR, TANGKAK SAINS TINGKATAN SATU


JOHOR

UJIAN BERTULIS
SAINS 55
Arahan
SMK 2 jam
1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.

2. Tulis NAMA dan KELAS anda di ruang yang disediakan.

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam


kertas soalan ini.

4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada


akhir peperiksaan.

Markah Markah Markah Markah


Bahagian Soalan Bahagian Soalan
penuh diperolehi penuh diperolehi

A 1-20 1-20 20 6 10

1 4 7 10

2 4 8 10

3 4 C 9 10
B
4 4 10 10

5 4 11 10

JUMLAH

NAMA: …………………………………………………………………………

KELAS : …………………………………………………..