You are on page 1of 2

Pangalan:

Isulat ang tamang pang-angkop na AT o AY.


1. Ang aking lola _____ malakas pa, kahit 75 taong gulang na.
2. Apat ang aking mga kabigan _____ lahat sila ay mababait.
3. Ang nais niya sa kaniyang kaarawan____ makasama ang kaniyang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa.
4. Si Kron _____ mahilig sa tsokolate, kaya madalas sumasakit ang kaniyang ngipin.
5. Sina Venize _____ Ella ay kapwa mahilig sa mga laruang maraming kulay.
6. Ang kanyang ugaling mapagmahal____ maaalalahanin ang isa sa pinakatumatak sa akin.
7. Ang Paco Citizen Academy Foundation _____ tumulong sa mga kapus-palad noong nakaraang pasko.
8. Naglakbay sa malayong lugar ang aking kalapati_____ hindi na bumalik pa.
9. Tapos na ang tag-ulan_____ nagsisimula ng umaraw.
10. Ang mga magulang_____ palaging sumusuporta sa kanilang mga anak.
11. Takot man _____ ipinagpatuloy parin ni Luisa ang pagpasok sa madilim sa kuwarto.
12. Dapithapon na ng umuwi si Laura mula sa paaralan _____ mukhang pagod na pagod.
13. Siya _____ mabuting anak sa kaniyang mga magulang.
14. Tumungo_____ hindi mapigilan ang luha ni Riza sa kaniyang nabasang mensahe mula sa kaniyang ina.
15. Ang manggagawa _____ walang pasok sa araw na ito.

Pangalan:
Isulat ang tamang pang-angkop na AT o AY.
1. Ang aking lola _____ malakas pa, kahit 75 taong gulang na.
2. Apat ang aking mga kabigan _____ lahat sila ay mababait.
3. Ang nais niya sa kaniyang kaarawan____ makasama ang kaniyang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa.
4. Si Kron _____ mahilig sa tsokolate, kaya madalas sumasakit ang kaniyang ngipin.
5. Sina Venize _____ Ella ay kapwa mahilig sa mga laruang maraming kulay.
6. Ang kanyang ugaling mapagmahal____ maaalalahanin ang isa sa pinakatumatak sa akin.
7. Ang Paco Citizen Academy Foundation _____ tumulong sa mga kapus-palad noong nakaraang pasko.
8. Naglakbay sa malayong lugar ang aking kalapati_____ hindi na bumalik pa.
9. Tapos na ang tag-ulan_____ nagsisimula ng umaraw.
10. Ang mga magulang_____ palaging sumusuporta sa kanilang mga anak.
11. Takot man _____ ipinagpatuloy parin ni Luisa ang pagpasok sa madilim sa kuwarto.
12. Dapithapon na ng umuwi si Laura mula sa paaralan _____ mukhang pagod na pagod.
13. Siya _____ mabuting anak sa kaniyang mga magulang.
14. Tumungo_____ hindi mapigilan ang luha ni Riza sa kaniyang nabasang mensahe mula sa kaniyang ina.
15. Ang manggagawa _____ walang pasok sa araw na ito.

Pangalan:
Isulat ang tamang pang-angkop na AT o AY.
1. Ang aking lola _____ malakas pa, kahit 75 taong gulang na.
2. Apat ang aking mga kabigan _____ lahat sila ay mababait.
3. Ang nais niya sa kaniyang kaarawan____ makasama ang kaniyang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa.
4. Si Kron _____ mahilig sa tsokolate, kaya madalas sumasakit ang kaniyang ngipin.
5. Sina Venize _____ Ella ay kapwa mahilig sa mga laruang maraming kulay.
6. Ang kanyang ugaling mapagmahal____ maaalalahanin ang isa sa pinakatumatak sa akin.
7. Ang Paco Citizen Academy Foundation _____ tumulong sa mga kapus-palad noong nakaraang pasko.
8. Naglakbay sa malayong lugar ang aking kalapati_____ hindi na bumalik pa.
9. Tapos na ang tag-ulan_____ nagsisimula ng umaraw.
10. Ang mga magulang_____ palaging sumusuporta sa kanilang mga anak.
11. Takot man _____ ipinagpatuloy parin ni Luisa ang pagpasok sa madilim sa kuwarto.
12. Dapithapon na ng umuwi si Laura mula sa paaralan _____ mukhang pagod na pagod.
13. Siya _____ mabuting anak sa kaniyang mga magulang.
14. Tumungo_____ hindi mapigilan ang luha ni Riza sa kaniyang nabasang mensahe mula sa kaniyang ina.
15. Ang manggagawa _____ walang pasok sa araw na ito.