You are on page 1of 2

NAMA: ____________________________________ ( ) KELAS: ______________

K.S.N Penggunaannya Ayah Contoh


介词 (menunjukkan…)

1 di 在 Tempat 地点  Semua murid berkumpul di dalam dewan.

2 ke T = Tempat 地点  Encik Bakar ke Sabah.


(TMB)  Buku itu dibaiki dari masa ke masa.
M = Masa / Waktu 时间  Pinggan itu terhempas ke lantai.
去,向,往
B = Benda Konkrit 东西
3 dari A = Arah 方向  Angin bertiup dari arah Selatan.
(ATM)  Jiran baru saya itu berasal dari Melaka.
T = Tempat 地点
从  Kami menunggu Sam dari pagi tadi.
M = Masa / Waktu 时间
4 daripada K = Keanggotaan 成员  Pasukan itu terdiri daripada 30 pelajar.
(KABOS)  Ambillah pengajaran daripada peristiwa
A = Abstrak 抽象名词
从 itu.
B = Bandingan 比较  Mei Lin lebih tinggi daripada kakaknya.
 Terimalah hadiah ini daripada saya.
O = Orang 从人处所得  Perabot ini dibuat daripada kayu jati.
来的东西
S = Sumber 来源
5 kepada H = Haiwan 动物  Dia memberikan ikan kepada kucing.
(HOBUPA)  Rashid memberitahu perkara itu kepada
O = Orang 人
ibunya.
B = Bahagian / Pecahan  Para pelajar dibahagikan kepada tiga
表示分数 kumpulan.
 Mereka terdedah kepada bahaya dadah.
U = Unsur 机构
 Suhu badannya meningkat kepada 39°C.
P = Perubahaan Keadaan  Remaja mudah terdedah kepada gejala
情况变化 sosial.

A = Abstrak 抽象名词

6 pada i) Masa / Waktu 时间 


Kami tiba di kilang itu pada 8.00 malam.
在,向, 
Tuliskan nama kamu pada kertas.
ii) Tempat 地点 
Radio saya ada pada Hamidah.
给 iii) Manusia & Binatang (mesti 
Sifat buas memang ada pada singa.
didahului perkataan “ada”) 
Pada pendapat saya, kita mesti
人及动物(前面要有“ada”) menghormati ibu bapa.
iv) Benda Konkrit 具体名词  Gambar itu ditampal pada kertas itu.

1
7 untuk / i) kegunaan sesuatu 用途  Dewan itu untuk / bagi kegunaan orang
bagi ramai.
(untuk & bagi boleh
给,供,  Peruntukan kewangan untuk / bagi tahun
bertukar)
depan akan ditambah sebanyak 10 peratus.
作为 ii) maksud diterima
 Hadiah itu untukmu.
(untuk tidak boleh diganti
 Buah-buahan ini dibelinya untuk
dengan bagi)给 anaknya.

8 akan 于 digunakan selepas kata adjektif  Chin Mei sangat suka akan rendang
yang menyatakan perasaan / sikap ayam.
seperti benci, cinta ….  Kita harus cinta akan negara kita.
用在表示感受的形容词后面  Saya benci akan penjenayah.

9 dengan i) Bandingan 比较一样的  Perangainya sama dengan perangai Jin


和, 用 Mei.
ii) Penggunaan 利用用具  Datuk mengopek kelapa dengan parang.
iii) Cara 办法  Amir berjalan dengan pantas.
 Kakak ke pekan dengan kawannya.
iv) Bersama-sama 一起
10 hingga / i) Tempat 地点  Pameran itu dilanjutkan hingga hujung
sampai bulan.
(TM)
ii) Masa / Waktu 时间  Anita belajar hingga/ sampai lewat
至,直到 malam.
 Mei Li ingin belajar sampai ke menara
gading.
11 seperti / maksud persamaan  Lim cerdik seperti kancil.
bagai /  Ubat itu pahit bagai hempedu.
laksana /  Dia berlagak laksana orang kaya.
bak /  Peserta ratu cantik itu cantik bak bidadari.
umpama  Mereka sama cantik dan sama padan
好像,如 umpama pinang dibelah dua.