You are on page 1of 1

JADUAL KERJA JAWATANKUASA KECIL MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN

MTQSSKPM PERINGKAT KEBANGSAAN 2019

Bil Tarikh Aktiviti Tempat Tindakan


1 27 Mac 2019 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MTQSS UTC SU
( Rabu ) KPM kali Pertama
2 15April 2019 Penubuhan AJK Perasmian Penutup Peringkat SRI 1 SU
( Isnin ) SRI 1
3 13 Mei 2019 Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana MTQSSS Politeknik SU
( Isnin ) KPM kali kedua
4 14 Jun 2019 Mesyuarat bersama wakil JK berkaitan: SRI 1 Semua
(Jumaat ) 1. Urusetia : Pegawai meja Wakil
8.30 pagi 2. JK Jemputan AJK
3. JK Sambutan
4. JK Protokol
5. JK Perhubungan (Liason Offiser)
6. JK Keselamatan
7. Persiapan Dewan
8. Persiapan Pentas
9. Buku Program dan Brosur
10. Sistem Siaraya
11. Hadiah, Sijil dan Cenderamata
12. Pengurusan Kontijen
5 17-18 Jun Latihan Juru acara dan Pembaca Doa ALMAAD AJK
2019 SRI 1
( Isnin
– Sel;asa )
6 19 Jun 2019 Latihan Juru acara dan Pembaca Doa Politeknik AJK
( Rabu ) SRI 1

2.30 ptg
6 20 Jun 2019 Raptai Dewan Semua
( Khamis ) Politeknik Wakil
AJK Terlibat: AJK
8.30 pagi Semua AJK Berkaitan Seperti perkara 4

7 23 Jun 2019 Taklimat Ketua Kontinjen dan Raptai Penuh Dewan Semua
( Ahad ) Politeknik Wakil
2.30 ptg AJK Terlibat: AJK
Semua AJK Berkaitan seperti perkara 4

8.30 mlm Latihan Akhir Juru Acara dan Pembaca Doa


8 24 Jun 2019 Majlis Perasmian Penutup Dewan Semua
( Isnin ) Politeknik Wakil
8.00 pagi Semua Wakil AJK Berkaitan seperti Perkara 4 AJK