You are on page 1of 3

PELAPORAN PENYERTAAN PROGRAM KO-AKADEMIK PERINGKAT DAERAH

PENGELOLA DAERAH : KENINGAU

PROGRAM KO-AKADEMIK : KARNIVAL BAHASA MALAYSIA SYARAHAN

TARIKH PROGRAM : 13.04.2019

SEKOLAH : SJK ( C ) YUH MIN TAMBUNAN

BILANGAN PENYERTAAN :2

NAMA PESERTA : YONG FUNG YING VERA

: ELYSHA JOHNNY

BIL JUMLAH MURID


PENYERTAAN YANG DILULUSKAN 2
PENYERTAAN PENUH 2

IMPAK PENYERTAAN PEGAWAI DAN MURID

BIL PENYERTAAN BILANGAN


1 PEGAWAI YANG DILULUSKAN 1
2 KELAYAKAN MURID MEWAKILI ACARA -

PENYERTAAN MENGIKUT KAUM

MELAYU CINA INDIA BUMIPUTRA SABAH LAIN-LAIN KAUM


0 1 0 1 0

LAPORAN PENCAPAIAN MENGIKUT KATEGORI

KO-AKADEMIK PENCAPAIAN

BAHASA MALAYSIA SYARAHAN RUJUK LAMPIRAN YANG DISEDIAKAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Murid yang berpotensi perlu dilatih dan diberikan teks dengan lebih awal untuk meningkatkan pencapaian
dalam Syarahan Bahasa Malaysia

1
GAMBAR/KERATAN AKHBAR

Elysha mendapat tempat keempat


2
DISEDIAKAN OLEH

ROSNIRAH BINTI ROSLAN


JURULATIH BAHASA MALAYSIA SYARAHAN
DAERAH TAMBUNAN

DITERIMA OLEH

DAVID TAM WING TAT


GURU PENOLONG KANAN KOKUM,
SJK ( C ) YUH MIN TAMBUNAN