You are on page 1of 3
*Meningkatkan dan memajukan dir dalam bidang yang ciceburi bagi menjadikan keriaya professicnal + Nencari pengalamen dan meninglatkan pengetanuan yang berguna, yang boleh mendepat rranfaat melalui kematiran komunikasi yang balk, Kemahiran penyelesaien masalah dan kemhiran lain, bag memtantu meningkatken prestasi verbvadi. produktivii can kuait + Membangunkan dan mengekalkan prestasi cemerlang termasuk member idea untuk enambshbaikan sistem pengurusan seca ada Makiumat Peribadi Nama Nurul Huda Abdutah No. Kad Pengeralan : 91110-06254 ‘Amat 1234, Lorong 6, Taman Saga 24020 Kemaman, Terengganu No. Telefon 600-21 256231 No. Telefon Bimbit +6013.-79797988 Emel huca@yahoo.com Tarkh Lehir 10 November 1985 sJantina Peremouan| Umur 21 Tahun Slatus Perkehwinan —: Bujang Warganogara Molayeia Status Kesifatan Bai Pendidikan 2010-2013 Sarjana Muda Komunikasi, Universiti Malaya, PNGK : 3.75 20082010, Program Natrikulasi, Kementerian Pelajaran Nelaysia Pengalaman Kerja/Latihan Industri FebruariMei 2013, Lathan Indust i123 Communication Sdn Bhd RESUME "Mamchen jawstan sebPansyarah Mata Relajaran Umum] MEU, ‘Nama ‘Auni Bint lemail ‘Umur 24 Tabun TarikhLahir _[ 14]anuari 1990 ‘Tempat Lahir{ Hospital Terendals Kem Melalca Warganegara | Malaysia Bangsa Melayu Jentina Perempuan ‘AUNT BINTTISMAM. Status Bujang Mohamad Bali Bin Daud, ‘Kesthatan Balle Simpang3,AirMerbo, Jodo | Alamat Tetap | Mohd Dalai Bin Daud Simpang3, 17510, Tanah Merah, Kelantan. ‘Air Maroo jedok, 17510, Tanah Mobile Number: 014-2299612 Merah, Kelantan Email: annigaryallham90@gmailcom TAHAP SEKOLAH/INSTITUSI_| __TAHUN azah Sarjana Muda Universiti Malaysia Sabah | 2010-2013 Sastera Dengan Kepujian (Soni Kreatif) Sill Tinggl Pelajaran Sekolah Menengah Datuk | 2008-2009 | 384 Malaysia (STPM) Haji Talib Karim ‘ijl Pelajaran Malaysia ___| Sekolah Menengah Dato’ | 2007 2ALIA2, (PM) Dol Said Bestari 2B4, 25, 417,258 Fenilaian Menengah ‘Sekolah Menengah Dato" 28, 3B, 3C Rendah (PMR) Dol Said Bestari Ujjan Penilaian Sekolah | Sckolah Kebangsaah 1A, 28,26 Rendah (UPSR) Datuk Naning RESUME, TENGKU SARAH SOPHIA BINTI SAIDI 278. KG, RAHMAT, FELDA CHALOK 21450, SETIU, TERENGGANU 017-2108798( H/ P ) e-mail : sarasephia@ yahoo.com OBJEKTIF PEKERJAAN Boleh bekerja tampa banyak arahan dan mampu bekerja secara berkumpulan. BUTIRAN PERIBADI No. Kad Pengenalan 871104-11-5026 ‘Tempat Lair Setiu, Terengganu ‘Tarikh Lahir 4. November 1987 Umar 23 Tahun Bangsa Melayu Agama Islam Warganegara Malaysia Ketinggian /Berat 160 cm Starus Petkahwinaa Bojang Hoti Membace, melayari internet, memasak. Kelulusan, Bacelor Sastera ( Bahasa Inggeris ) PENDIDIK! 1994-1999 Sek, Keb. Kg Rabat ( menduduiki Peporiksaan UPSR ) 2000 - Mea. Keb. Agama Nun Inifag, Besut, Terenggans