You are on page 1of 1

wtoniteabdnte.on.

ph

Sa inilabas na oPen
Ietter ng mga staffat crew
kasama ang mga aKor, dl-
rector at writer na nag-
tatrabaho sa ABS-CBN'
umaasa ang mga ito na
mapakikinggan_ sa .18th
Congress ang kanllang
aoila kaugnay sa renewal
n! kanilang franchise na
nakatakda nang mag-ex-
oire sa Marso 2020.
' "we are hoping that
this is iust an issue oflack
of time in tackling this be-
fore Congress adjourned
last June 11, and thus,
could still be re-filed in
the 18th Congress,l' ani
oa ns liham mula sa 4ga
ha gtitrabaho sa lrasab\lng
media company.
Giniit pa ng mga rto
na malaki ang ePekto ng
nakaambang pagsasara
ngkompanYa sa kanilang
kabuhayan Partikular sa
kanilang pamilYalalo na sa
mga anak na Pinag-aaral.
- Sinabi pa sa liham na
batav umano sa isang ar-
tikulb mula sa PEPPh, na
oosibleng nag-ugat ang
isvu sa ieklamo ni Pa-
nirrlong Rodrigo Duterte
hi-nggil-sa hindi naiPala-
bas na camPaign adver-
dsement noong Panahon
nq kampanya sa PaglG-
piesidente noong 2016'
' "What ever is the is-
sue regarding th-e .qam-
Daim TV Ad, we belleve'
inuit be resolved legallY
. without affecting the en-
tire organization," aYon

.,.P..?..*..H1*..
tt J'A@^gt/