You are on page 1of 1

Digitally signed by

ΑΔΑ: 6Ξ5Θ4653ΠΣ-ΦΑΤ
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.06.03 11:50:20
T AGENCY EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρούσι, 3 /06/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 88289 /B5
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’(πληρ.Ο. Σαββίδου)
ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
γ. Του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Το Ν. 590/1977 (ΦΕΚ146Α/1977) περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος
3.Την με αρ. 40023/Υ1/09-3-2018 (ΦΕΚ 867 Β’) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»..και
ορισμός κύριων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4.Την αριθ.Φ.1/Α879/218391/Β1/19.12.2017 (ΑΔΑ:ΩΚΕΘ4653-Ω7Χ) «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού
οικ. έτους 2019 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Την αριθμ.71220/Β2/8-5-2019 (ΑΔΑ: Ψ7Ι54653ΠΣ-1ΧΞ) Υ.Α. «Καθορισμός ύψους επιχορήγησης της Ιεράς
Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού οικ. έτους 2019»
Την με αριθμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19.12.18 (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ) «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους
2019».
8.Το αριθ. 75129/Υ1/14.05.2019 (αρ. πρωτ. ΓΔΟΥ 3366/14.05.2019) τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη για την
κατάρτιση απόφασης ανάληψης επιχορήγησης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού οικ. έτους 2019.
9.Το Υ.Σ 3758 /29.05.2019 της Δ.Ο.Δ με θέμα «Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το αρθ.26 του ν.4270/2014» και το αρ.
220/Υ.Σ/29 .05.2019 έγγραφο του διατάκτη ότι εμμένει στην κατάρτιση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
10. Το γεγονός ότι το ποσό, της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού
διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 18.000,00) σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 1019-202-0000000, ΑΛΕ 2310802894 «Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά
ιδρύματα για λειτουργικές δαπάνες γενικά» οικονομικού έτους 2019 για την επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης
Δημητριάδος και Αλμυρού.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
18.000,00) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού διάθεσης της υπό Ειδικό
Φορέα 1019-202-0000000 και ΑΛΕ 2310802894 πίστωσης, και β) η συνδρομή
α
των προϋποθέσεων της παρ. 1 του αρθ.4 του ΠΔ 80/2016. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Καταχωρήθηκε με α/α 52916 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : € 862.200,00
Μαρούσι, 31 /5 /2019
Ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Ο.Υ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ