You are on page 1of 9

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH

56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT95GABV1L

1. Công suất lạnh

 JT95GABV1L 50Hz/220~240, 1 pha  LRA (A) / Dòng đề: 72.3


 Watt: 10.12  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 12.8
 BTU/h: 30,969  Đường hút: 22.1-22.5mm
 Công suất điện (W): 2.97  Đường đẩy: 16.0-16.2mm

2. Bản vẽ kỹ thuật:

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT95GABY1L

1. Công suất lạnh

 JT95GABY1L (scroll),Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 39


380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 4.62
 Watt: 9,070  Đường hút: 22.0
 BTU/h: 30,969  Đường đẩy: 16.0
 Công suất điện (W): 2,670

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Máy nén lạnh DAIKIN JT125GABY1L

1. Công suất lạnh

 JT125GABY1L (scroll),Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 47.8


380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 6.0
 Watt: 12.29  Đường hút : 22.1-22.5mm
 BTU/h: 36.000  Đường đẩy : 16.0-16.2mm
 Công suất điện (W): 3.51

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT160GABY1L

1. Công suất lạnh

 JT160GABY1L Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 58


380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 7.5
 Watt: 15,51  Đường hút: 22.1-22.5mm
 BTU/h: 51,200/61,000  Đường đẩy: 16.0-16.2mm
 Công suất điện w: 4,45

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT160BCBY1L

1. Công suất lạnh

 JT160GABY1L Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 58


380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 7.5
 Watt: 15,51  Đường hút: 22.1-22.5mm
 BTU/h: 51,200/61,000  Đường đẩy: 16.0-16.2mm
 Công suất điện w: 4,45

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT170GABY1L

3. Công suất lạnh

 JT170GABY1L GA R22, 6HP, 380V,50 HZ  LRA (A) / Dòng đề: 65


 Watt: 17.62  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 8.1
 BTU/h: 51,200/61,000  Đường hút: 22..1-22.5mm
 Công suất điện (W): 5.07  Đường đẩy: 16-16.2mm

4. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT212D-Y1L

1. Công suất lạnh

 JT212D-Y1L (scroll) Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 90


380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 11.3
 Watt: 22.72  Đường hút: 25.4-25.6mm
 BTU/h: 73,390  Đường đẩy: 19.1-19.3mm
 Công suất điện (W): 6.52

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT300D-Y1L

1. Công suất lạnh

 JT300D-Y1L (scroll) Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 125
380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 15.2
 Watt: 31.42  Đường hút: 31.8-32.0mm
 BTU/h: 102,050  Đường đẩy: 19.1-19.3mm
 Công suất điện (W): 8.98

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG BÁCH
56 TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN


Máy nén lạnh DAIKIN JT335D-Y1L

1. Công suất lạnh

 JT335D-Y1L (scroll) Gas R22, Điện Áp  LRA (A) / Dòng đề: 142
380/3ph/50hz  RLA (A) / Dòng chạy (có tải): 17.2
 Watt: 36.2  Đường hút: 31.8-32.0mm
 BTU/h: . 116,050  Đường đẩy: 19.1-19.3mm
 Công suất điện (W): 10.45

2. Bản vẽ kỹ thuật

Website: hoangbach.vn
Emaiil: kinhdoanh@hoangbach.vn
Tel: +84 37 58 58 58