You are on page 1of 1

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 10-5-2019

Αρ. Πρωτ.:7797 Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για


ενημέρωση των μελών.

Θέμα : Παραδείγματα Υπολογισμού Κύριας Σύνταξης Δημοσίου, Επικουρικού, Εφάπαξ και


ΜΤΠΥ.

Συνάδελφοι αναρτούμε σε Υπολογιστικό Φύλλο Παραδείγματα Υπολογισμού Κύριας


Σύνταξης Δημοσίου, Επικουρικού Δημοσίου, Εφάπαξ Δημοσίου και ΜΤΠΥ για
Διπλοασφαλισμένο Μισθωτό Μηχανικό Δημοσίου. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά για τη
μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης σύμφωνα με το Ν.4387/16 και δεν
πρέπει να ληφθούν αυστηρά υπόψη. Είναι διαθέσιμα σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι
ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει
τους δικούς του υπολογισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι τρία (3) ολόκληρα χρόνια μετά το Νόμο
4387 δεν έχουμε ακόμα οριστική Σύνταξη Διπλοασφαλισμένου συναδέλφου, παρά
τις συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι θα επιλυθεί η απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση.
Συντάξεις εκδίδονται με τραγικά αργούς ρυθμούς μονάχα για μονοασφαλισμένους (ΤΣΜΕΔΕ)
και στους διπλοασφαλισμένους μονάχα στο σκέλος του Δημοσίου. Τα δε Εφάπαξ και
Επικουρικά καθυστερούν ακόμα παραπάνω.