Domnia aparenţelor

din Arborele scenariilor posibile şi alte povestiri de Bernard Werber

În timp ce aştepta liniştit şi răbdator pe scaunul inconfortabil dintr-o sală de aşteptare la medic, Gabriel Nemrod avu brusc impresia că, în faţa lui, tabloul se mişca pe perete. Apoi peretele întreg vibră, se deformă răsucindu-se şi, în cele din urmă, dispăru. În jurul lui, nimeni nu păru afectat de acest lucru. Cu toate astea, în locul peretelui despărţitor, apărea acum în litere groase cuvântul ZID, iar între paranteze: (GROSIME: CINCIZECI DE CENTIMETRI. IMPRESIE IPSOS SPRE INTERIOR ŞI BETON PICTAT SPRE EXTERIOR. EXISTĂ PENTRU A PROTEJA DE INTEMPERII).

2

Literele pluteau în aer.

3

Gabriel stătu câteva secunde să privească fix această bizară apariţie şi zări în transparenţă ceea ce zidul mascase până atunci: strada şi trecătorii. Înaintă, îşi trecu mâna de-a curmezişul. Când se dădu îndărăt, se petrecu iarăşi acea mişcare vagă, iar zidul îşi reluă locul. Un zid normal, cu totul normal.

4

Dădu din umeri şi îşi spuse că fusese victima unei halucinaţii. La urma urmei, dacă venise pentru o consultaţie, era pentru că se săturase de migrenele care nu-i dădeau pace. Se puse în mişcare şi se hotărî să iasă ca să meargă un pic pe jos pe stradă.

5

Ciudat, totuşi, obiectul acela înlocuit cu literele numelui său...

6

Gabriel Nemrod preda filozofia la un liceu şi îşi aduse aminte ca ţinuse un curs pe tema semnificantului şi a semnificatului. Nu-i învăţase el pe elevi că lucrurile nu existau atâta timp cât nu fuseseră numite? Îşi masă tâmplele. Poate că se lăsa prea năpădit de întrebările pe care şi le tot punea în meseria sa. În ajun recitise Biblia: Dumnezeu îi dăduse lui Adam puterea de a numi animalele şi lucrurile... Dar înainte, ele nu existau?

7

Gabriel sfârşi prin a uita de incident. În zilele care urmară nu se produse nimic special. Totuşi, o lună mai târziu, în locul unui porumbel pe care-l observa văzu înscriindu-se cuvântul PORUMBEL, iar între paranteze: (327 G. MASCUL, PENE DE CULOARE CENUŞII-NEGRE, UGUIT DO-MI BEMOL, UŞOR ŞCHIOPĂTAT AL PICIORULUI STÂNG, EXISTĂ PENTRU A ÎNVESELI GRĂDINILE). De data asta, cuvântul care definea animalul pluti în aer cam douăzeci de secunde. Îşi apropie mâna ca să-l atingă, iar atunci cuvântul PORUMBEL îşi luă imediat zborul, o dată cu întreaga paranteză. Abia în înaltul cerului redeveni pasăre, urmată pe dată de câteva femele uguind.

8

Al treilea incident avu loc la piscina municipală, aproape de casa lui. Pe când înota liniştit, văzu apărând cu litere groase cuvântul: PISCINĂ, iar între paranteze: (UMPLUTĂ CU APĂ CLORATĂ, EXISTĂ PENTRU DISTRACŢIA COPIILOR ŞI EXERCIŢIILE MUSCULARE ALE ADULŢILOR). Era prea mult. Convins că se prăbuşeşte în demenţă, se duse glonţ la psihiatru. Şi acolo, avut parte de şocul vieţii lui. Ieşind de la consultaţie, care se încheiase cu prescrierea unor anxiolitice, dădu pe coridor peste o oglindă în picioare. În locul şi pe locul persoanei sale, văzu o etichetă pe care era scris: FIINŢĂ UMANĂ (1,70 METRI, 65 KILOGRAME, ÎNFĂŢIŞARE BANALĂ, AER OBOSIT, OCHELARI. EXISTĂ PENTRU A DETECTA ERORILE DIN SISTEM).

9

Arborele scenariilor posibile şi alte povestiri autor: Bernard Werber traducere de Ileana Cantuniari Humanitas, 2004

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful