You are on page 1of 3

XXI–ojo konkurso

GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU’2020,


skirto vyriausio skautininko ​Felikso Šakalio atminimui
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos (LS) organizuojamas konkursas „Gražių dainelių daug girdėjau“, skirtas
vyriausiojo skautininko Felikso Šakalio atminimui – tradicinis kasmet vykstantis nacionalinis
skautų dainų konkursas, kuriuo siekiama skatinti skautus dainuoti ir populiarinti savo krašto dainas.

II. KONKURSO DALYVIAI

2. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos skautijos nariai susimokėję organizacijos nario mokestį
už 2020 m.
3. Konkurso dalyviai skiriami į penkias grupes:
● Jaunesnieji skautai (6–10 m.);
● Skautai (11–14 m.);
● Patyrę skautai (15–17 m.);
● Vadovai (18+ m.);
● Skautiškos šeimos (vaikai, tėvai, seneliai, dėdės, tetos ir t.t.).
4. Konkurse gali dalyvauti solistai, duetai-tercetai ir ansambliai. Konkurse dalyvaujantys ansambliai
amžiaus grupei priskiriami pagal daugumos dalyvių amžių.

III. KONKURSO ATRANKINIŲ TURŲ IR FINALO KONCERTINĖ PROGRAMA

5. Konkurso atrankiniuose turuose dalyviai atlieka:


5.1. Kūrybišką skautišką prisistatymą. Prisistatymo trukmė - 1 minutė.
5.2. Konkursinę programą:
Privaloma daina – „Tu Lietuva“ (Partizanų malda);
Lietuvių liaudies daina su žodžiu: gegutė / lakštutė / lakštingalėlė;
Laisvai pasirinkta daina.
6. Kūriniai atliekami lietuvių kalba ir be fonogramos.
7. Atrankiniuose konkursuose dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa
draugovė/laivas, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.
8. Konkurso finale reikės atlikti skautišką prisistatymą ir vieną kūrinį (lietuvių liaudies arba laisvai
pasirinktą).
9. Į konkurso finalą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto
ir Vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų
skaičių.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Atrankiniai konkursai Kraštuose vyks iki ​2019 m. gruodžio 1 d​. Apie atrankinių konkursų vietą
ir laiką​​
BŪTINA pranešti iki ​2019 m. rugsėjo 30 d​. el. paštu renginiai@skautai.lt
11. Rekomenduojama:
11.1. Jei krašto atrankiniame ture nori dalyvauti tik 1 arba 2 kolektyvai, jungtis prie
artimiausio krašto atrankinio konkurso;
11.2. Jungtiniai kelių kraštų kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje.
12. Atrankiniuose konkursuose privalo dalyvauti visi atlikėjai (vaikai ir vadovai).
13. Dalyviams privaloma pilna skautiška uniforma, atitinkanti organizacijos uniformų nuostatus.
14. Informacija apie konkursą skelbiama www.skautai.lt
15. Finalinis konkursas vyks Kaune ​2020 m. sausio 18 d​.

V. VERTINIMO KOMISIJA, DAINŲ VERTINIMO KRITERIJAI

16. Atrankiniuose turuose dalyvių pasirodymą vertina konkurso organizatorių paskirta komisija.
17. Vertinant privalomą dainą bus atsižvelgiama į dainos atlikimo tikslumą, vertinant lietuvių
liaudies dainą ir laisvai pasirinktą dainą bus atsižvelgiama į atlikimo meniškumą bei tikslumą,
sceninį įvaizdį, aprangą.
18. Vertinama dešimtbalėje sistemoje, kurioje „10“ atitinka aukščiausią įvertinimą, „1“ – žemiausią.
19. Laimėtojais skelbiami daugiausia balų surinkę atlikėjai.
20. Iš visų dalyvių bus išrinktas vienas I, II bei III vietos nugalėtojas savo amžiaus grupėje bei
Grand Prix laimėtojas.
21. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neginčijami.
22. Finalinio konkurso dalyviai apdovanojami diplomais, specialiaisiais prizais už geriausiai atliktą
privalomą ir liaudies dainas, prisistatymą bei rėmėjų dovanomis.
__________________________________

Papildoma informacija:
Benita Mincevičiūtė, renginiai@skautai.lt, 8 687 26208