You are on page 1of 1

TU LIETUVA

Priedainis
Tu, Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne,
Lietuvėla, tu mana, šalala gimtine. – 2 k.

1. Mane sena motinėla migdė ir nešiojo,


Dvidešimt vienų metelių karan dovanojo.

Tu, Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne,


Lietuvėla, tu mana, šalala gimtine. – 2 k.

2. Panevėžia slaunas miestas, mūrais mūravotas.


Ir kas metai mūsų brolių prie mieros nustotas.

Tu, Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne,


Lietuvėla, tu mana, šalala gimtine. – 2 k.

3. Ąžuolėli tu medeli, kodėl nežaliuoji,


Broliukėli tu jaunasai, kodėl nedainuoji.

Tu, Lietuva, tu mana, tu graži Tėvyne,


Lietuvėla, tu mana, šalala gimtine. – 4 k.