You are on page 1of 4

14-4-2019 De digitale diëtist dient zich aan - De Gelderlander - Nijmegen - Blendle

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te
verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!
13-04-2019

gisteren · 4 minuten lezen

De digitale diëtist dient


zich aan
Vervangt een apparaatje om zelf je adem te testen
binnenkort een bezoek aan de diëtist? Handzame gadgets
kunnen meten wat er slecht verteert in je darmen, wat je
dna aan voedsel voorschrijft en hoe je vetverbranding
ervoor staat.

SAMUEL BOM

Bang dat je iets hebt gegeten waarvoor je voedselintolerantie hebt? Even de


FoodMarble Aire uit je zak halen, erop blazen en je weet het. De kleine sen‐
soren in de ademmeter - iets groter dan een doosje lucifers - meten het wa‐
terstofgehalte. Waterstof is een bijproduct van slecht verteerbare voedsel‐
stoffen in de dikke darm. Tot voor kort waren dit soort testen alleen in het
ziekenhuis beschikbaar, maar nu popt de uitslag zonder tussenkomst van
een arts op je eigen telefoon op.

En er komen er meer. De Lumen bijvoorbeeld is een ketonenmeter die na


een paar keer blazen meedeelt hoe je vetverbranding ervoor staat. Ketonen
ontstaan als je lichaam even geen energie uit suiker kan halen en daarom
overstapt op de verbranding van vet. Gebruik je de Lumen na een uurtje
sporten, dan zie je dus meteen of je overtollig vetweefsel afbreekt.

Advies
En wat dacht je van een dna-test om je stofwisseling te bestuderen? Geef
diensten als Habit of DNAFit wat van je wangslijmvlies of een bloedmon‐
ster en zij vertellen je hoe jouw lichaam reageert op alcohol, vitamines,
koolhydraten en andere stoffen. Even inloggen op het programma dat aan
een database is gekoppeld en je weet hoe je dit advies in de praktijk brengt.
Je zou denken: geen diëtist meer nodig.

Ook niet om op de calorieën te letten. De nieuwste digitale voedseldagboe‐


ken houden niet alleen met grote precisie de voedingswaardes van elke

https://blendle.com/i/de-gelderlander-nijmegen/de-digitale-dietist-dient-zich-aan/bnl-dgnijmegen-20190413-10807496?utm_campaign=new_alerts&utm_conten… 1/4
14-4-2019 De digitale diëtist dient zich aan - De Gelderlander - Nijmegen - Blendle

maaltijd bij, ze tonen je ook wat je de rest van de dag nog kunt eten als je je
doelstellingen wilt halen. Soms is het voldoende een foto van je bord te ma‐
ken of de barcode van je sandwich te scannen.

Wie een smartphone heeft, lijkt wijzer dan de dokter. En de markt groeit
voor deze nieuwe generatie digitale gadgets. Zitten wij in de toekomst alle‐
maal bij de digitale diëtist?

Expertise
Zo snel zal het niet gaan, vermoedt Sander Kersten, professor moleculaire
voedingswetenschap aan Wageningen University. Er moeten nog flink wat
stappen worden gezet voordat een machine de expertise van de diëtist ver‐
vangt. De dna-diëten zijn er een goed voorbeeld van.

Kersten: ,,Iedereen is genetisch uniek, niemand heeft hetzelfde profiel als jij.
Aan de hand van algemene informatie kun je wel een soort indeling maken
en Zo kun je bijvoorbeeld zien of iemand slecht alcohol afbreekt en dus ge‐
voelig is voor drank. Dat spitst zich wel al wat meer toe op de persoon, maar
is niet hetzelfde als strikt persoonlijk.''

Dezelfde generalisatie kenmerkt het zakformaat ademmeter en het digitale


dagboek. ,,Het is leuk om te weten, maar de servicediensten moeten niet de
illusie wekken dat hun methodes meer gezondheidswinst opleveren dan
een algemeen voedseladvies.'' Kersten raadt gebruikers aan kieskeurig en
nuchter te blijven: ,,Bedrijven die ethisch te werk gaan, zijn transparant en
beloven niet het onmogelijke.''

'Apple Health en Google Fit verdienen graag aan


leefstijladvies'

Voordeel is wel dat dit soort digitale diensten ertoe bijdraagt dat mensen
dagelijks stilstaan bij hun (eet)gedrag. Peter Joosten, schrijver van Biohac‐
king: de toekomst van de maakbare mens, gebruikt al jaren de nieuwste
technologische snufjes om zijn conditie te analyseren. In zijn collectie zit
ook de Ketonix uit 2013, een voorloper van de Lumen. Die moet wel gere‐
geld opnieuw worden gekalibreerd en baseert zich op een computerpro‐

https://blendle.com/i/de-gelderlander-nijmegen/de-digitale-dietist-dient-zich-aan/bnl-dgnijmegen-20190413-10807496?utm_campaign=new_alerts&utm_conten… 2/4
14-4-2019 De digitale diëtist dient zich aan - De Gelderlander - Nijmegen - Blendle

gramma vol droge cijfers. Voor alledaags gebruik raadt Joosten het niet aan.
,,Als ik in sommige periodes wil weten of ik vet verbrand, val ik erop terug.
Ik let op mijn eten en het apparaat helpt me door te laten zien hoe mijn li‐
chaam reageert.''

Joosten noemt dat de democratisering van data: in plaats van één meting bij
je arts kun je continu aan informatie komen. ,,Dat kan soms een nauwkeuri‐
ger beeld geven. Dure technologie die vroeger alleen in ziekenhuizen stond,
past in je smartphone en wordt goedkoper. Dat stemt mij optimistisch over
de toekomst.''

Professor Kersten ziet daarentegen dat de gadgets een mooie belofte inhou‐
den, maar hij denkt niet dat ze de prestaties van de diëtist of de arts vervan‐
gen. Dat komt vooral doordat het moeilijk is de testresultaten in de juiste
context te plaatsen. Kersten geeft als voorbeeld een hap vezelrijk roggebrood
met kaas: ,,Het apparaat kijkt naar de hoeveelheid waterstof die zich na nut‐
tiging ervan in de adem bevindt om een voedselintolerantie op te sporen.
Maar vezels worden niet verteerd. Zij fermenteren in de darmen, en daarbij
komt waterstof vrij. Dat is normaal en staat los van aandoeningen zoals een
lactose-intolerantie.''

'In je darmen komt waterstof vrij. Dat zegt niets


over lactose-intolerantie'

De testuitslag (hoge waterstofgehaltes) kan slaan op een natuurlijke reactie


op roggebrood, op een negatieve reactie op kaas of op beide. In de context is
het antwoord te vinden. Een medisch expert herkent die voorlopig makke‐
lijker dan een slim algoritme van een database.

Dat een product als Lumen op basis van je vetverbranding uitgebreid advies
belooft, vindt Kersten opmerkelijk: ,,Het geeft bruikbare informatie, maar ik
heb geen idee hoe je alleen aan de hand daarvan een volledig voedseladvies
zou kunnen geven.''

Een manier om de context beter te kunnen lezen, is data van verschillende


apparaten te koppelen. ,,Daarmee zijn bedrijven als Apple, Google en Sams‐
ung bezig'', zegt Joosten. ,,Platformen als Apple Health en Google Fit willen

https://blendle.com/i/de-gelderlander-nijmegen/de-digitale-dietist-dient-zich-aan/bnl-dgnijmegen-20190413-10807496?utm_campaign=new_alerts&utm_conten… 3/4
14-4-2019 De digitale diëtist dient zich aan - De Gelderlander - Nijmegen - Blendle

de gegevens van apps en meetapparatuur samenbrengen voor een gerichter


leefstijladvies, met een aantrekkelijker verdienmodel voor de makers.''

Dat moet je ook maar net willen. Toch blijft de markt voor apparaten die
data aan deze platformen leveren groeien. Al denkt Joosten dat de toekomst
niet in een handvol gadgets huist: ,,Ik verwacht dat de smartphone zich ver‐
der ontwikkelt met automatische analysesoftware en nieuwe sensoren. Ik
geloof eerder in één goed apparaat dan aparte gadgets zoals slimme bekers,
borden en ademmeters.'' Tot die tijd blijft de diëtist nog even
onvervangbaar.

https://blendle.com/i/de-gelderlander-nijmegen/de-digitale-dietist-dient-zich-aan/bnl-dgnijmegen-20190413-10807496?utm_campaign=new_alerts&utm_conten… 4/4

Related Interests