You are on page 1of 3

FISA DE LUCRU

1. Completează enunţul, astfel încât să obţii definiţia complementului


circumstanţial de loc:

Partea secundară de propoziție care arată …………………………………


se numește ……………………………..

2. Complementul circumstantial de loc din propoziția ”Ea va sta lângă mine”


este exprimat prin:
a. verb;
b. pronume personal;
c. adverb de loc.
3. Construieşte scurte propoziţii în care complementele circumstanţiale de loc
să arate:
a. locul unde se petrece acţiunea
(unde?)_______________________________________
b. punctul de plecare
(de unde?)______________________________________________
c. direcţia
(încotro?)_____________________________________________________
d. limita acţiunii
(pana unde?)__________________________________________
4. Identificaţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate:
Plec repede la şcoală.
Nu mai stau aici.
S-a oprit în faţa lui.
Se îndrepta către cei trei.
5. Analizați părțile de vorbire prin care sunt exprimate complementele
circumstanțiale de loc din textul următor. Precizați ce parte de vorbire
determina.
Ieri, la patiseria situată lângă Universitate a avut loc un hold-up. Un student,
care aștepta autobuzul în stradă, a mărturisit că deodată simte cum este
bruscat de un individ mascat care a intrat în patiserie urlând: Mâinile sus! E
un hold-up! Imediat a luat fursecurile și prăjiturile care erau așezate
deasupra unei etajere. Cu aceeași rapiditate, le-a dat unui complice aflat în
preajma lui, și după ce au mers de-a lungul străzii o sută de metri, s-au
despărțit luând-o la sănătoasa pe aleea din dreapta.

6. Identificați complementele circumstanțiale de loc din textul de mai jos și


analizați părțile de vorbire prin care se exprimă:
Agop din Bazar stătea nemișcat deasupra hambarului, aruncând priviri
speriate în juru-i. Călugărul se așezase pe un maldăr de parâme la proră, își
pusese pe nas niște ochelari legați pe deasupra urechii cu sfoară și citea
smerit, trecându-și printre degete mătăniile slinoase. În babord se zăreau
munții Asiei Mici, acoperiți de zapadă, iar în proră, printre pânzele de
corăbii și fumul de vapoare care pluteau în depărtare, cine avea ochi buni
putea să vadă insula Marmara, legându-se în mijlocul mării ca o arcă
greoaie.

7. Identifică, în textele următoare, complentele circumstanţiale de loc:


a) „În faţa cârciumei, pe prispă şi în uliţă, pâlcuri-pâlcuri de oameni închinau.”
b) „ Locuiesc la marginea/ Unei iubiri/ La mijlocul ei/ Trăieşte credinţa mea.”
c) „ Deasupra-mi teiul sfant/ Să-şi scuture creanga.”
8. Completează spațiile punctate cu complemente circumstanțiale de loc
Se gandesc să ajungă ……………………………………………
Mergea cu atenție………………………………………………..
Am pus cărțiile………………………………………………….

9. Scrie o scurtă compunere gramaticală de 10-15 rânduri despre sosirea


primăverii, în care să foloseşti diferite complemente circumstanţiale de loc
exprimate prin substantive, diferite complemente circumstanţiale de loc exprimate
prin pronume, adverbe şi locuţiuni adverbiale de loc.