Makna denotasi dan konotasi Makna dalam konteks Hubungan makna dengan kebudayaan Perubahan makna Bentuk-bentuk

makna daripada hubungan semantik denotasi ialah makna tersurat Denotasi juga dikenali sebagai makna kamus, makna kognitif, makna rujukan, makna konseptual dan makna ideasional Contoh: Ayam tambatan: Ayam yang ditambat atau diikat dengan tali atau lain-lain alat pengikat. Konotasi pula ialah makna tambahan, atau makna tersirat. Contoh: Ayam tambatan: Orang harapan/penting di dalam satu kumpulan, pasukan. Istilah lain untuk konotasi ialah emotif atau makna evaluatif Terdapat kata-kata sinonim (seerti) yang mempunyai makna denotasi yang sama, tetapi makna konotasi yang berbeza. Contoh: Kata wafat, mati, meninggal dunia, mampus membawa maksud denotasi yang sama iaitu jasad dan roh terpisah. Tetapi dari segi denotasi, wafat untuk tokoh-tokoh ulama terhormat dan disegani, meninggal dunia untuk sebutan yang sopan, mati untuk sebutan umum dan mampus untuk sebutan yang lebih kasar. Makna sesuatu perkataan yang diujarkan boleh diketahui dengan melihat konteks penggunaannya. Contoh: 1. Awak betul-betul hati batu ( hati membawa maksud degil, tetap pendirian) 2. Sedap betul makan hati dengan nasi beriyani. (Hati membawa maksud organ haiwan yang menjadi hidangan yang menyelerakan) 3. Berhati-hati di jalan raya. (Hati bermaksud berwaspada di jalan raya bagi mengelakkan kemalangan). Penggunaan dan pemilihan perkataan juga berhubung dengan kebudayaan sesuatu masyarakat. Contoh:

antonim. beca.merujuk kepada perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang berlawanan. homofon dan homograf. homonim.kata yang mempunyai lingkungan dalam struktur makna. Contoh: kenderaan (kereta.kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. meja.Engkau/kau: digunakan dalam hubungan yang rapat yang tidak formal dan untuk menimbulkan kemesraan. Tuanku: Digunakan oleh orang biasa untuk merendah diri apabila berhubung dengan golongan raja. Awak/anda: Digunakan dalam hubungan biasa (anda lebih rasmi).Meronim ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan sebahagian daripada. polisim. basikal. Bentuk-bentuk makna kata yang timbul daripada hubungan semantik ialah sinonim. pokok (nurseri). Contoh: sang suria = matahari hangat = panas Antonim . teknologi dan hubunan sosial masyarakat. motorsikal. . almari. Sinonim . Hiponim . Contoh: Pandai lawannya bodoh Putih lawannya hitam. meja kopi. meronim. tetapi makna baru meliputi merawat sisa kumbahan. kapal terbang) Perabot ( katil. hiponim. meja makan) Meronim . Contoh: rawat: Makna umum menjaga dan mengubati orang sakit. Makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa.

Contoh: semak (belukar) dengan semak (meneliti atau memeriksa semula).satu perkataan yang mempunyai makna yang banyak.naik atau bertambah (air laut) pasang III . ejaan. bela-memelihara bela-menuntut bela/balas pelekat-kain sarung . cermin. contoh: massa denan masa ii. sama ada dari segi sebutan.Dua kata atau lebih yang memiliki bentuk yang sama. homograf .Contoh: stereng. Polisim .kata-kata yang sama sebutannya tetapi berbeza dari segi ejaan dan makna. Gejala ini timbul kerna huruf e mewakili dua bunyi. Contoh: pasang I . homofon . dan mempunyai makna yang berbeza.jodoh atau kelamin pasang II . karburator. menjadi meronim kepada perkataan kereta. Contoh: Kata mentah mempunyai set makna yang berikut: Belum masak atau masih muda/putik (buah-buahan) Tidak masak betul (barang yang dimasak) Tidak atau belum dimasak (barang makanan) Belum diproses (bahan galian dan sebagainya) Belum matang pemikiran. atau kedua-duanya. tetapi sebutannya berbeza. Homonim . engin. iaitu e-taling atau e-pepet.kata-kata yang sama ejaannya.berhias (badan) Homonim terbahagi kepada tiga jenis iaitu: i.tembak (meriam) pasang IV . kusyen.

contoh: daki I .kotoran daki II .pelekat-gam Homonim .panjat .mempunyai sebutan dan ejaan yang serupa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful